International Day of People with Disabilities

Inniu tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ag ceiliúradh Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas (IDPWD). Tá sé mar nós, ó 1992, ag réimse eagraíochtaí ar fud an domhain an lá seo a cheiliúradh.

Is é an téama i mbliana ‘Tá Rochtain ar an Todhchaí’. Samhlaíonn sé tráth nuair a aithneofar gach bac timpeallachta agus sóisialta atá roimh daoine faoi mhíchumas agus nuair a oibreoidh gach duine le chéile chun iad a shárú.

In Éirinn, seo an dara bliain d’fheachtas #PurpleLights agus, lena linn, iompaíonn oifigí Rialtais áitiúla agus náisiúnta, comhlachtaí móra, institiúidí cathrach agus oideachais, corcra chun ceiliúradh a dhéanamh ar lá IDPWD.

Is féidir leatsa freisin do thacaíocht a léiriú trí rud éigin corcra a chaitheamh ar nós carbhat, blús nó stocaí, nó trí na haischlibeanna #IDPwD19 #PurpleLights19 a úsáid ar na meáin shóisialta.

Sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, tá sé mar aidhm againn ár seirbhísí mar aon lenár bhfoirgneamh agus ár suíomh gréasáin a bheith chomh hinrochtana agus is féidir agus tá fáilte roimh gach duine le gach sórt cumais ár seirbhísí a úsáid. Léigh tuilleadh faoinár dtiomantas d’inrochtaineacht anseo.

Lá Sona Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas 2019 do gach duine!