Staff on Christmas Jumper Day

Ba mhaith le Publicjobs.ie Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise a ghuí do gach duine!

Tá Lá Geansaí Nollag againn inniu ag tacú le hIonad Cúram Lae na gCaipisíneach le tús a chur
le spiorad na féile dúinn féin.

Bíonn Ionad Cúram Lae na gCaipisíneach ag
obair chun cabhrú dul i ngleic leis na fadhbanna atá ag daoine gan dídean. Déanann an tIonad é
sin trí fhóirithint ar na boicht agus orthu siúd a bhfuil imeallú déanta orthu agus trí labhairt amach agus an chóir a éileamh do dhaoine atá
gan dídean.

I mbliana, d’eagraíomar feachtais bia agus
clúidíní agus chuidíomar le ciseáin don Nollaig a ullmhú.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach duine
as bhur dtacaíocht leanúnach, as sinn a leanúint ar Facebook, Twitter, LinkedIn agus Instagram Instagram agus as cuairt a thabhairt ar ár suíomh gréasáin agus iarratais a chur isteach ar ghairmeacha a bhfuil tábhacht leo sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí.

Nollaig Shona Hó Hó Hó!