GradIreland Live Logo

gradIreland Live!!! Tá sceitimíní an domhain orainn go bhfuilimid ag freastal ar an ócáid seo
Déardaoin 6 Feabhra ó 12:00PM go 16:00PM i
Halla Mór an RDS i mBaile Átha Cliath.

Níor cheart Aonach Gairmeacha seo an Earraigh a chailliúint! Beimid ag tabhairt na jabanna, an nuacht agus an t-eolas is déanaí chugat faoi #careersthatmatter sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí. Ní hamháin sin, beimid ag labhairt sa Seomra Seimineár sa phlé a
dhéanfaidh painéal ar ‘Creating your future – expert advice on navigating your career path’
ag 14:40PM go 15:15PM.

Freastalaíonn an ócáid seo ortsa, an céimí.
B’fhéidir go bhfuil a fhios agat cad a theastaíonn uait a dhéanamh ach nach bhfuil a fhios agat cén áit nó conas tosú. Nó, b’fhéidir nach bhfuil aon
tuairim agat cá bhfuil do thriall agus go bhfuil tú ag lorg comhairle agus inspioráide.

Bealach amháin nó bealach eile, tá réimse ról sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí againn i rith na bliana a fhreastalaíonn ar gach cineál. Is féidir go mbeadh poist Chléireachais ag leibhéal iontrála, róil do Chéimithe agus ar aghaidh go róil sna réimsí Sláinte, Caomhantas, Seirbhísí Éigeandála agus tuilleadh i gceist.

Beimid ar fáil chun do cheisteanna a fhreagairt agus le hinsint duit faoi na róil atá ar fáil faoi láthair agus cad a d’fhéadfadh a bheith ag teacht go luath.

Cuirfidh an ócáid seo comhairle ar fáil faoi scileanna gnóthaithe poist, sláinte agus folláine, leideanna le haghaidh agallaimh agus dul ar thóir rud a bhfuil dúil agat ann. Tá ticéid ar fáil trí shuíomh gréasáin gradIreland Jobs Listings.