Intreo Careers Fairs Image

Tá lúcháir orainn a bheith ag freastal ar Aonach Gairmeacha Intreo i gCaisleán Bhaile Átha
Cliathar an Luan, 2 Márta ó 10am go 4pm mar chuid de #JobsWeek2020.

Tá Jobs Week 2020 ann ón Luan, 2 Márta go hAoine, 6 Márta. Tá sé á reáchtáil ag Intreo,
seirbhís phoiblí Rialtas na hÉireann i ndáil le fostaíocht, a sholáthraíonn an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.

Is iad na haidhmeanna atá le Jobs Week ná seóthaispeántas a sholáthar de na tacaíochtaí
agus seirbhísí atá ar fáil ó Intreo d’fhostóirí agus
do chuardaitheoirí poist agus iad a thabhairt le chéile trí roinnt imeachtaí, seimineáir, seisiúin eolais agus ceardlanna i ndáil le hearcaíocht.

Is deis duit Taispeántas Gairmeacha Intreo chun an chéad chéim eile a ghlacadh maidir le do ghairm. Beidh raon d’fhostóirí éagsúla in éineacht linn ó na tionscail seo: fáilteachas, foirgníocht, miondíol, cúram sláinte, iompar, lóistíocht agus slándáil.

Is féidir leat bualadh isteach freisin chuig ár seastán agus buailfidh tú lenár bhfoireann cairdiúil a bheidh in ann comhairle a chur ort faoi na poist is déanaí a bheidh á bhfógairt go luath. Míneoidh siad duit freisin conas iarratas a dhéanamh agus an saghas oibre a bhíonn ag dul ar aghaidh sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí.

Tá an ócáid seo geall le bheith díolta amach ach is féidir leat clárú fós ag free Intreo event.