Tá lúcháir orainn a bheith ag déanamh urraíochta ar Líonra na mBan sa Státseirbhís mar chuid dár gceiliúradh do Lá Idirnáisiúnta na mBan ag Ionad Comhdhála Hibernia i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, Dé Máirt, 3 Márta ag 9:15am go 11:30am.

Is líonra nuabhunaithe, deonach, atá i Líonra na mBan sa Státseirbhís. Líonra trasna na státseirbhíse atá ann a bhfuil sé mar bhunchuspóir aige mná agus lucht tacaíochta na mban a nascadh mar rannpháirtithe a bhfuil cumhacht acu gníomhú ar mhaithe leis an Státseirbhís in Éirinn.

Mar chuid den ócáid seo, beidh óráid físe ón mBriogáidire-Ghinearál Maureen O’Brien, Óglaigh na hÉireann, mar aon le díospóireacht phainéil le Neil Ward, Stiúrthóir Oibríochtaí agus Seirbhísí a Sholáthar sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Carina Furlong, Sainchomhairleoir i bhForbairt Ceannaireachta agus Comhuachtarán ar PWN Global and Ann Derwin, Ardstiúrthóir, Seirbhísí d’Éireannaigh an Domhain sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Pléifidh an painéal conas a dhéantar na feachtais i gcomhair an chuimsithe agus na héagsúlachta a chur chun cinn ina réimsí ar leith. Déanfaidh an Dr Angela Byrne cur i láthair, ó thaobh na staire de, le sárthaispeántas a thabhairt ar mhná ceannródaíocha sa Státseirbhís le céad bliain anuas.

Mar chuid dár dtacaíocht do Lá Idirnáisiúnta na mBan, táimid ar bís le ceiliúradh a dhéanamh le Líonra na mBan sa Státseirbhís ar an obair leithleach a dhéanann mná sa saol poiblí.