Bhuaigh an dalta ó Ghaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí, an duais mar chuid den Chur i Láthair – Comortas Fograíochta Publicjobs.ie do Scoileanna

Ar bhraith sé riamh go raibh sé ina éan corr ina ghairm pholaitíochta; bhí sé ag feidhmiú mar Thaoiseach le linn paindéime, an raibh tionchar aige sin air mar dhuine; cén tionchar fadtéarmach a bheidh ag a théarma mar Aire Oideachais ar an tír, agus an bhfuil dearcadh ar leith aige mar Chorcaíoch a mbíonn tionchar aige air mar cheannaire náisiúnta? Cuireadh na ceisteanna sin, agus ceisteanna eile, ar Mhicheál Martin nuair a shuígh sé síos le Daithí Ó Loinsigh, dalta ó Chiarraí, chun agallamh a dhéanamh.

Rinne an dalta idirbhliana ó Ghaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí, agallamh dátheangach leis an Taoiseach i dTeach Laighean mar chuid den duais a bhuaigh sé don Chur i Láthair – Comórtas Fógraíochta Publicjobs.ie do Scoileanna. Mar chuid den chomórtas, a d’eagraigh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí tríd an suíomh gréasáin publicjobs.ie, iarradh ar dhaltaí  iarbhunscoile fógra a chruthú ina ndéanann siad an earnáil phoiblí a chur chun cinn mar chonair ghairme mhealltach dá bpiaraí. Bhí duaiseanna éagsúla i gceist, m.sh., an deis an Taoiseach a chur faoi agallamh; turas go bunáit héileacaptair de chuid Gharda Cósta na hÉireann, agus an deis páirt a ghlacadh i rólghlacadh leis an nGarda Síochána, agus ghlac os cionn 100 dalta ó gach carn den tír páirt sa chomórtas, le físeáin i nGaeilge agus i mBéarla. Tháinig an dalta ó Chiarraí sa chéad áit.

Chaith Daithí lá ag foghlaim faoi Theach Laighean, agus rinne an Príomh-Uiséir, Alan Ruane, turas leis. Thug sé cuairt ar an Dáil agus ar an Seanad agus d’fhoghlaim sé faoi stair Theach Laighean. Bhí sé ina theach cathrach mór de chuid Diúc Laighean ar dtús, agus, níos déanaí, bhí sé i seilbh Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath, sular thóg Mícheál Ó Coileáin ar leas é don Oireachtas nua in 1922. Ina theannta sin, bhí lón ag Daithí i seomra bia na mBall le Cathaoirleach an tSeanaid, an Seanadóir Mark Daly.

Ag labhairt faoina lá, dúirt Daithí an méid seo a leanas:

“Bhain mé sult as gach soicind den lá agus tá súil agam – tar éis dom blas a fháil air – go mbeidh mé in ann teacht ar ais go luath.”

Dúirt an Taoiseach, Micheál Martin, an méid seo a leanas:

“Bhí an-áthas orm fáilte a chur roimh Dhaithí i bhFoirgneamh an Rialtais agus in oifig an Taoisigh. Chuir sé roinnt ceisteanna orm a chuir ag machnamh mé, i nGaeilge agus i mBéarla, agus thug sé ardú croí dom nuair a chonaic mé go bhfuil suim ag duine dá aois sa saol poiblí.”

Dúirt Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, Shirley Comerford, an méid seo a leanas:

“Tá réimse leathan gairmeacha iontacha agus fiúntacha ar fáil san earnáil phoiblí in Éirinn agus baineann cuid mhaith acu le tacaíocht a thabhairt do rémse an rialtais áitiúil agus don rialtas náisiúnta tríd an státseirbhís. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Taoiseach agus lena fhoireann agus leis na baill foirne i dTeach Laighean as obair a dhéanamh linn ar an gcomórtas seo agus as lá iontach a eagrú do Dhaithí. Tá sé go hiontach go raibh an deis ag Daithí lón a bheith aige le Cathaoirleach an tSeanaid, an Seanadóir Mark Daly, chomh maith.

“Tá réimse post san earnáil phoiblí ar fáil ar an suíomh gréasáin publicjobs.ie faoi láthair, i dtionscail éagsula agus in ionaid éagsúla ar fud na tíre. Tá róil ann atá oiriúnach d’fhágálaithe scoile, do chéimithe, do dhaoine a bhfuil a ngairm á hathrú acu agus do na feidhmeannaigh is sinsearaí. Mholfainn d’éinne a bhfuil machnamh á dhéanamh acu ar dheiseanna gairme féachaint ar na gairmeacha atá ar fáil san earnáil phoiblí.”

 

Is féidir féachaint ar bhuaicphointí an lae agus an físeán a íoslódáil anseo.