In Publicjobs.ie, táimid bródúil as a bheith páirteach i gClár TransparencInternational um Ionracas san Ionad Oibre.  Cabhraíonn an tionscnamh seo maidir le hionaid oibre a fhorbairt, ina dtugtar tacaíocht do dhaoine i dtaca le ceisteanna atá acu faoi éagóir a ardú agus i dtaca le feidhmiú go hionraic.  Éascaíonn an brainse de Transparency International (TI) in Éirinn an clár um Ionracas san Ionad Oibre – an eagraíocht frith-éillithe neamhspleách is mó ar domhan.

Mar chuid dár dtiomantas maidir le hoibrithe a ardaíonn ceisteanna a chosaint, shínigh ár bPOF eatramhach, Margaret McCabe, agus ár gCathaoirleach, Tom Moran, an Gealltanas um Ionracas san Ionad Oibre le déanaí chun a chinntiú nach ngearrfar pionós ar aon fhostaí a thuairiscíonn éagóir agus go ndéanfar beart bunaithe ar na ceisteanna a ardaítear.

Tugann an gealltanas dearbhú go bhfuil eagraíocht tiomanta d’ionad oibre inar féidir le daoine labhairt amach go sábhailte agus ina dtéitear i ngleic le héagóir a chruthú.  Geallann baill den chlár go ndéanfaidh siad córais thacúla agus éifeachtacha a fhorbairt chun dul i ngleic le tuairiscí, agus go gcuirfidh siad oibrithe i dtreo Líne Chabhrach TI Ireland ar a dtugtar Labhair Amach agus i dtreo Ionad Comhairle Dlí Transparency (TLAC).  Nuair atá rochtain acu ar chomhairle speisialtachta, neamhchlaonta, is féidir le hoibrithe cinntí a dhéanamh bunaithe ar eolas agus ceisteanna a thuairisciú ar bhealach pras trí na modhanna cearta.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Margaret McCabe, an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Eatramhach in Publicjobs.ie , faoi pháirt a ghlacadh sa tionscnamh:

“Tríd an ngealltanas maidir le hIonracas san Ionad Oibre a shíniú, geallaimid go gcruthóimid ionad oibre ina dtugtar tacaíocht do bhaill foirne maidir le ceisteanna atá acu faoi éagóir a ardú agus ina spreagtar iad chun feidhmiú le hionracas i gcónaí”.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gclár um Ionracas san Ionad Oibre, téigh go suíomh gréasáin an chláir