Anseo ag publicjobs.ie, bhíomar an-bhródúil as urraíocht a dhéanamh ar an Duais d’Eagraíocht Earnála Poiblí na Bliana ag an gcéad Searmanas Duaiseanna Náisiúnta um Éagsúlacht agus Chuimsiú, ar an 2 Feabhra 2023 i bPáirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath.

D’óstáil an tIonad um Éagsúlacht in Éirinn na duaiseanna agus bhí painéal de shaineolaithe i réimse na hÉagsúlachta agus an Chuimsithe ann mar mholtóirí. Thug na duaiseanna aitheantas do na heagraíochtaí sin a bhfuil athruithe dearfacha á gcur i bhfeidhm acu i ngach réimse den É&C in ionaid oibre ar fud na hÉireann.

Tugann na Duaiseanna Náisiúnta um Éagsúlacht agus Chuimsiú deis dúinn daoine aonair agus eagraíochtaí a dhéanann a ndícheall i dtaca lena dtiomantas do bharr feabhais a sholáthar i ngach réimse den É&C a cheiliúradh.

Ó níos mó ná 150 iontráil, cuireadh cúig iontráil ar an ngearrliosta don bhabhta ceannais i ngach ceann de na 10 gcatagóir sna Duaiseanna, tar éis dóibh dul i bhfeidhm ar an bpainéal moltóirí de bharr na hoibre iontaí atá déanta acu i réimse na hÉ&C.

D’fhreastail os cionn 400 duine ar an ócáid cheiliúrtha i bPáirc an Chrócaigh, ag a fógraíodh na buaiteoirí mar na daoine is mó ag a bhfuil tionchar, na daoine is nualaí, agus na daoine is spreagúla atá ag obair i réimse na hÉ&C in Éirinn.

Bhí na hiontrálacha seo a leanas sa bhabhta ceannais do Dhuais publicjobs.ie d’Eagraíocht na Bliana: Bord na Móna, Banc Ceannais na hÉireann, GFT Éireann, Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta agus Teagasc.

Ba mhaith linn comhghairdeas a dhéanamh leis na heagraíochtaí uilig a bhí sa bhabhta ceannais agus le buaiteair na catagóire, GFT Éireann.

 

Dúirt Margaret McCabe, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin publicjobs.ie, an méid seo a leanas,

“Is imeacht iontach duaiseanna é seo, a leagan béim ar an éagsúlacht agus ar an gcuimsiú. Táimid an-bhródúil as urraíocht a dhéanamh ar an Duais d’Eagraíocht Earnála Poiblí na Bliana.”

Cuireadh Siobhán McKenna, Ceannasaí na hÉagsúlachta agus an Chuimsithe ag publicjobs.ie faoi agallamh chun an tábhacht agus na buntáistí a bhaineann le dea-chleachtas É&C san ionad oibre a phlé.

Faigh tuilleadh eolais faoi na duaiseanna trí chliceáil ar an nasc seo a leanas: suíomh gréasáin na nDuaiseanna Náisiúnta um Éagsúlacht agus Chuimsiú.