Ba mhaith linn comhghairdeas mór a dhéanamh le Ceannasaí an Chomhionannais, na hÉagsúlachta agus an Chuimsithe ag publicjobs.ie, Siobhán McKenna, a bhuaigh an Duais do Thacadóir Éagsúlachta na bliana 2023 ag Duaiseanna AD CIPD Éireann ar an Aoine 24 Feabhra.

Ceiliúrann na duaiseanna seo barr feabhais i réimse na nAD, na F&F agus na bainistíochta daoine. Bhí sé go hálainn a thabhairt faoi deara go raibh neart eagraíochtaí éagsúla ón earnáil phoiblí ar an ngearrliosta do dhuaiseanna. Bhí na heagraíochtaí earnála poiblí seo a leanas ar an ngearrliosta do dhuaiseanna: An Garda Síochána, an Roinn Coimirce Sóisialaí, an Roinn Caiteachais Phoiblí, Seachadta ar an bPlean Náisiúnta Forbartha agus Athchóirithe, an Roinn Gnóthaí Eachtracha, Éire, Tusla - An Ghníomhaireacht um Theaghlaigh agus Leanaí, Comhairle Contae an Chláir.

Ceiliúrann an Duais do Thacadóir Éagsúlachta tacadóir a chuireann bearta chun cinn chun taithí oibre, ionadaíocht agus rannpháirtíocht a fheabhsú do ghrúpa(í) atá faoi ghannionadaíocht, chun constaicí a bhaint i réimse na fostaíochta, agus chun daoine eile a spreagadh.

Bhí Siobhán in ann a leiriú gur thug sí treoir maidir le hidirghabhálacha dearfacha agus nuálacha chun ligean d’fhostaithe cumasacha barr a gcumais a bhaint amach agus chun dul i ngleic le claontacht. Bhí moltóirí ag faire amach do bhearta éagsúla, m.sh. beartas a shocrú, straitéisí earcaíochta, forbairt agus guth fostaithe, tacaíocht phobail agus líonraí a chruthú.

Tá an-áthas orainn gur tugadh aitheantas d’obair luachmhar Shiobhán sa chaoi seo.

Comhghairdeas leis na buaiteoirí uilig eile agus leis na daoine/eagraíochtaí uilig a bhí ar an ngearrliosta do dhuaiseanna!

 

 

 

na grianghraif Paul Sherwood

Faigh amach cad atá le rá ag comhghleacaithe Shiobhán ag publicjobs.ie faoina ról agus na héachtaí atá bainte amach aici.

Faigh tuilleadh eolais faoi na duaiseanna trí chliceáil ar an nasc seo a leanas CIPD Awards 2023.