Is éard atá i gceist le Lá na hAfraice ná ceiliúradh domhanda ar mhuintir, chultúir agus chumais na hilchríche iontaí seo. Tugann sé deis do dhaoine teacht le chéile agus éagsúlacht na hAfraice a cheiliúradh.

Eagraíonn an Roinn Gnóthaí Eachtracha clár imeachtaí gach bliain chun Lá na hAfraice a cheiliúradh.

Ghlacamar páirt i gceiliúradh Lá na hAfraice in Ospidéal Ríoga Chill Mhaighneann ar an Domhnach 21 Bealtaine. Bhí an deis againn deiseanna gairme a roinnt agus fáilte a chur roimh mhuintir na hAfraice isteach sa tseirbhís phoiblí. Tá ról lárnach ag publicjobs.ie maidir le buíon tallainne ina bhfuil éagsúlacht le brath a earcú chun glacadh le deiseanna fostaíochta sa tseirbhís phoiblí. Mar earcaitheoirí agus mar fhostóirí, aithnímid agus tuigimid an tábhacht a bhaineann le lucht saothair a mhealladh atá freagrúil, sochaideartha, acmhainneach agus machnamhach maidir leis na pobail ar a bhfreastalaíonn sé agus maidir le fáilte a chur roimh lucht saothair den chineál seo.

Déanaimid daoine éagsúla a earcú don tseirbhís phoiblí a bhfuil an cumas, an dea-cháil agus an díograis acu chun soláthar ar son na hÉireann. Creidimid go spreagann seirbhís phoiblí bhisiúil, ionchuimsitheach, a fhaigheann fuinneamh ón gcaoi a gcuireann fostaithe ó gach carn den tsochaí léi, áiteanna oibre níos nuálacha, níos táirgiúla agus polasaithe, cláir agus seirbhísí níos feagrúla agus níos ionchuimsithí.

Ag an imeacht seo, a bhí oiriúnach do theaghlaigh, léiríodh cumas mhuintir na hAfraice agus rinneadh ceiliúradh ar na ceangail idir Éirinn agus an Afraic, atá ag fás. Déanfar an ceiliúradh is mó riamh ar Lá na hAfraice in Éirinn i mbliana, agus cuirfidh 30 údarás áitiúil ar fud na tíre imeachtaí éagsúla ar siúl ina bpobail.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na hoibrithe a thug cúnamh dúinn ar an lá!