Bhain foireann de chruthaitheoirí ábhair cumasacha ó Phobalscoil Bhaile Chill Dara sult as turas cuimsitheach i stiúideonna TG4 an tseachtain seo, duais a bhuaigh siad nuair a bhuaigh siad An Cur i Láthair, Comórtas Fógraíochta publicjobs.ie do Scoileanna.

Bhuaigh na daltaí ón 5ú bliain, Emma Wilson, Ruby Balmer, Kerry Behan, Lou Pinlac, Michael McNamara agus David O’Dwyer ceann na trí phríomhdhuais don fhíseán gearr a rinne siad dar teideal “An tSeirbhís Phoiblí: Ní neart go cur le chéile", inar léiríodh méid agus fairsinge na ndeiseanna gairme iontacha atá ar fáil sa tseirbhís phoiblí. Mar a tharlaíonn sé, chuir an grúpa isteach ar an gCur i Láthair anuraidh agus bhain siad áit amach sa bhabhta ceannais, ach, ar an drochuair, níor bhuaigh siad ceann de na duaiseanna an uair sin. Dá bharr sin, bhí an-fhonn orthu duais a bhuachan i mbliana agus d’éirigh leo sin a dhéanamh.

Thug an grúpa cuairt ar stiúideonna TG4 i nGaillimh, agus tugadh turas cuimsitheach ar na stiúideonna dóibh. Bhuail siad leis na láithreoirí Caitlín Nic Aoidh agus Niamh Ní Chróinín, a thug eolas dóibh faoi gach gné den stáisiún teilifíse, lena n-áirítear an nuacht, an aimsir agus oibríochtaí ceamara. Ina theannta sin, chuala siad faoi na cláir intéirneachta iontacha agus faoi na deiseanna gairme atá ar fáil in TG4.

Bhí an deis ag na daltaí ansin bualadh le Darach ó Tuairisg, POF an chomhlachta Fibín, comhlacht léiriúcháin Gaeilge, atá lonnaithe faoi láthair sa Taibhdhearc, compántas drámaíochta náisiúnta na hÉireann. Bhí an deis ag na daltaí clár gearr do pháistí a scríobh, a chur i láthair agus a scannánú.

Ag labhairt faoina dturas go TG4, bhí an méid seo a leanas le rá ag Ruby Balmer:

“Bhí sé dochreidte, bhí sé ar cheann de na laethanta ab fhearr i mo shaol...bhí sé go hiontach léargas a fháil ar an obair a bhíonn ar siúl ar chúl an stáitse agus bhí chuile dhuine go hálainn, tá an-áthas orm gur chuir mé isteach ar an gcomórtas...an turas scoile ab fhearr a bhí agam riamh a bhí ann. Ba bhreá liom an Ghaeilge a úsáid i mo chuid oibre mar go bhfuil grá agam do mo theanga agus do mo chultúr agus tá sé go hálainn a bheith anseo i nGaillimh ag éisteacht le chuile dhuine ag labhairt lena chéile i nGaeilge agus ba bhreá liom a bheith páirteach sa phobal sin.”

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Treoirchomhairleoir ó Phobalscoil Bhaile Chill Dara, Liz Urell:

“Mholfainn do dhaltaí páirt a ghlacadh sa Chur i Láthair. Bhí lá iontach againn ó thús deireadh, bhí sé oideachasúil, is rud cultúrtha é, is rud sóisialta é agus tá sé fiúntach ar leibhéil éagsúla.”

Dúirt Caitríona Nic An tSaoir ó TG4 an méid seo a leanas:

“Bhí an-áthas orainn go raibh na daltaí anseo linn inniu agus go raibh an deis againn turas ar TG4 agus ar Fhibín a thabhairt dóibh. Táimid ag súil leis go bhfeicfimid cuid acu ag obair i réimse na meán agus ag teacht anseo chun páirt a ghlacadh sa chlár intéirneachta amach anseo. Tréimhse iontach atá i gceist do TG4 faoi láthair, táimid ag fás ar na meáin shóisialta lá i ndiaidh lae, tá forbairt á déanamh orainn maidir le cainéal nua do pháistí, An Cúla4, a chur i bhfeidhm...agus beidh neart deiseanna anseo sna blianta beaga atá amach romhainn.”


    Eagraíonn publicjobs.ie An Cur i Láthair agus is cuid thábhachtach dá gclár oideachais do dhaltaí iarbhunscoile é, a bhfuil sé mar aidhm aige eolas a thabhairt do dhaltaí faoi na deiseanna gairme éagsúla atá ar fáil san earnáil phoiblí agus suim san earnáil seo a mhúscailt iontu. Is é seo an dara bliain den chomórtas, agus fuarthas iontrálacha ó scoileanna ar fud na tíre. Bhuaigh daltaí ó Choláiste Pobail Nógla, Machain, Co. Chorcaí agus ó Choláiste Pobail Fhine Gall, Sord, Co. Átha Cliath duaiseanna chomh maith. Tabharfar na daltaí ó Chorcaigh ar thuras treoraithe i láithreáin Oidhreachta ar bith de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí agus gheobhaidh gach duine ina rang Cárta Oidhreachta bliantúil do Theaghlach. Tabharfaidh na daltaí ó Chontae Átha Cliath cuairt lán d’aicsean ar Óglaigh na hÉireann i gCampa an Churraigh.