Gan Mhoill

Más céimí thú nó má bhain tú céim amach le déanaí, beidh eachtraí agus aontaí poist éagsúla ar siúl ar fud na tíre.

Cuirfimid thú ar an eolas faoi na heachtraí do Chéimithe agus faoi na hAontaí Poist is déanaí a mbeidh muid ag freastal orthu ar fud na hÉireann.

Oifigigh Feidhmiúcháin

Teastaíonn ón Státseirbhís Oifigigh Feidhmiúcháin ag leibhéal an bhainisteora shóisearaigh a earcú i mBaile Átha Cliath.

Cé go bhfuil gníomhaíochtaí éagsúla i gceist, de ghnáth bíonn Oifigigh Feidhmiúcháin freagrach as daoine a bhainistiú agus as torthaí a bhaint amach, agus go ndírítear go mór ar sheirbhís don chustaiméir.

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

D’fhógair an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannas, Charlie Flanagan T.D. inniu gur aontaigh an Rialtas an tUasal Drew Harris a cheapadh sa phost mar Choimisinéir an Gharda ar feadh tréimhse 5 bliana.

Job Alert Image

An bhfuil suim agat ionadaíocht a dhéanamh ar son na hÉireann thar lear, leas agus caighdeáin ár Stáit agus a saoránaigh a chur chun cinn agus a chosaint? Má tá, b’fhéidir gur gairm é seo a d’oirfeadh duit. Faoi láthair tá muid ag earcú céimithe ar ardchaighdeán don Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an ról seo anseo.

Imíonn POF na SCP Fiona Tierney

D’éirigh Fiona Tierney as a post mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP), an soláthraí láraithe earcaíochta don tSeirbhís Phoiblí agus don Státseirbhís, le tabhairt faoi dhúshláin nua sa chéad staid dá gairmréim.

GDPR image

Mar gur tugadh isteach Rialachán Ginearátla um Chosaint Sonraí,seo an deis ár n-úsáideoirí a chur ar an eolas faoin Chód Cleachtais nuashonraithe maidir le Sonraí Pearsanta a Chosaint sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus ár Ráiteas nua faoi Phríobháideachas an Iarrthóra. Tá na doiciméid nua seo foilsithe ar ár suíómh gréasáin agus is féidir féachaint orthu anseo.

Aonach Post

Beidh ionadaithe ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí i láthair ag Aonad Post i nDún Dealgan ar an 15 Bealtaine 2018 idir 2.00i.n. agus 7.00i.n. in Óstán Crowne Plaza, Dún Dealgan.