Torlach Grant

Parlaimint na hEorpa

Oiliúnaí

Torlach Grant

Rinne mé staidéar ar Bhaitsiléir Ealaíon i gCultúr Comhaimseartha agus an tSochaí ag Ollscoil Chathair Bhaile átha Cliath. Ina dhiaidh seo, chríochnaigh mé mo MSc i bPolaitíocht Idirnáisiúnta ag Coláiste na Tríonóide, Baile átha Cliath, agus bhain mé mo mháistreacht amach in 2014. Fad a bhí mé san ollscoil, thosaigh gur chuir mé suim mhór i dtrádáil agus i bhforbairt idirnáisiúnta. Tá dúil mhór agam sa bhealach a dhéanann saoránaigh, eagraíochtaí agus grúpaí leasa éagsúla idirghníomhú lena chinntiú laistigh de phróiseas déanta beartais na hEorpa.

I ndiaidh dom mo mháistreacht a bhaint amach, d’oibrigh mé le Gluaiseacht na hEorpa, éire mar oiliúnaí agus ar chríochnú m’intéirneachta, cuireadh ról Cúntóir Feidhmiúcháin Tionscadal ar tairiscint dom. Bhí orm tuairisciú a dhéanamh leis an gCeann Cumarsáide agus Forbartha agus d’oibrigh mé ar thionscadail éagsúla abhcóideachta agus feachtais chumarsáide na heagraíochta, mar aon le comhaltaí agus imeachtaí eile na heagraíochta.

I nDeireadh Fómhair, tosóidh mé cúrsa oiliúna san Ard-Stiúrthóireacht um Sheirbhísí Taighde Pharlaimintigh ag Parlaimint na hEorpa sa Bhruiséil. Beidh mé ag oibriú san Aonad um Fhormhaoirseoireacht ar an gComhairle Eorpach. Rinne mé cinneadh chun iarratas a dhéanamh ar chúrsa oiliúna ag an bParlaimint mar gheall gur mhian liom taithí a fháil laistigh d’eagraíocht idirnáisiúnta agus is bealach idéalach é taithí a fháil laistigh d’institiúid an AE chun é seo a bhaint amach. Tá súil agam úsáid a bhaint as an gcúrsa oiliúna chun breis forbartha a dhéanamh ar mo chuid scileanna i dtaighde agus anailís beartais agus chun m’eolas ar conas a oibríonn próisis bheartais na hEorpa a fhairsingiú.