An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Colin Kavanagh Oifigeach Riaracháin

Bhí suim agam i gcónaí i bpolaitíocht, i gnóthaí reatha agus i ról an rialtais. Mar sin nuair a chríochnaigh mé mo chéim i mBeartas Poiblí agus Sóisialta in OÉ, Gaillimh, b’é an chéad rud a bhí beartaithe agam ná dul isteach sa Státseirbhís. Ar an droch-uair 2011 an bhliain a bhí ann agus bhí an cúlú eacnamaíochta is measa riamh sa tír ag tarlú. Is beag deis do phoist a bhí ann agus dá bhrí sin shocraigh mé dul ar ais chuig an oideachas. Nuair a bhain mé mo Chéim Mháistir i mBeartas Poiblí amach ó UCD ní raibh an cosc ar earcaíocht i bhfeidhm níos mó agus bhí poist ghinearálta Státseirbhíse á bhfógairt arís. Cé go raibh sé beartaithe agam i gcónaí a bheith ag obair le beartas, thosaigh mé mo ghairm mar Oifigeach Cléireachais sna Cúirteanna Coiriúla Dlí agus Cirt.

Tá deiseanna maithe d’ardú céime sa Státseirbhís mar sin féin agus níorbh fhada gur tugadh ardú céime dom mar Oifigeach Feidhmiúcháin. Bliain amháin agus comórtas amháin ina dhiaidh sin fuair mé glaoch ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Athchóirithe ag tairiscint poist dom nar Oifigeach Riaracháin. Bhí dhá ardú céime i gceist taobh istigh de 18 mhí dá bhrí sin b’éigean dom foghlaim go gasta ach anois tá mé san áit a thaitníonn liom ag obair mar chuid den fhoireann do Bheartas Craolacháin ar ábhair fíor-shuimiúla a bhfuil suim ar leith agam iontu.

Cad a dhéanaim

I measc na dtascanna éagsúla agus dúshlánacha a bhíonn ar siúl agam tá nótaí eolais a ullmhú don aire agus d’oifigigh shinsearacha, taighde a dhéanamh faoi bheartas, dréachtú reachtaíochta, meamraim a ullmhú agus a chur le chéile don rialtas. Tá bród orm as an obair a dhéanaim agus bainim as-sásamh as fios a bheith agam go gceadaítear bille sa Dáil, nó go gcuirtear beartas áirithe i bhfeidhm nuair a bhí baint agam leis.