FAIGH EOLAS FAOIN TSEIRBHÍS PHOIBLÍ, AN FOSTÓIR IS MÓ IN ÉIRINN

d’fhón cliste le beirt ar an scáileán le cúlra bán ar a bhfuil dathanna eile ar thaobh na láimhe deise agus grianghraf de lógó ar bhfuil cearnóg chorcra agus téacs bán agus na focail ‘An Cur i Láthair’ ar thaobh na láimhe clé

FÁILTE CHUIG ‘AN CUR I LÁTHAIR’

COMÓRTAS FÓGRAÍOCHTA PUBLICJOBS.IE DO SCOILEANNA

Eolas faoi ‘An Cur i Láthair’

Is bealach spraíúil é Comórtas Fógraíochta PublicJobs.ie do Scoileanna chun dúshlán a chur roimh do dhaltaí a gcuid scileanna cruthaitheacha, digiteacha agus cumarsáide a léiriú agus iad ag foghlaim faoi dheiseanna gairme a bheidh ar fáil dóibh san earnáil phoiblí amach anseo.

Chun cur isteach ar an gcomórtas, ní mór do dhaltaí físeán (30 soicind) a chruthú ina ndéanann siad an earnáil phoiblí a chur chun cinn mar chonair ghairme mhealltach dá bpiaraí. Is féidir le daltaí díriú ar:

 • Ghairmeacha ginearálta san earnáil phoiblí
 • Dhuine a bhfuil aithne acu orthu a oibríonn san earnáil phoiblí
 • Ról ar leith a bhfuil suim acu ann

Ní hamháin go spreagfaidh an comórtas seo foghlaim idir phiaraí mar chuid de chur chuige i leith na treorach a bhaineann leis an scoil i gcoitinne, is gníomhaíocht neartaithe foirne den scoth é ‘An Cur i Láthair’ ar féidir le gach dalta sult a bhaint as. Is féidir le daltaí cur isteach ar an gcomórtas ina n-aonar nó i ngrúpaí ina bhfuil suas le seisear.


Acmhainní Foghlama

Déan Achmainní don Chomórtas: An Cur i Láthair, a íoslódáil, inar féidir leat treoracha do mhúinteoirí a fháil mar aon le hachmhanní don seomra ranga chun cabhrú le daltaí ullmhúchán a dhéanamh agus iad ag iarraidh físeán a chur isteach mar chuid den chomórtas, m.sh. eolas a fháil faoi ghairmeacha, conas script a scríobh, conas scéalchlár a dhéanamh agus nodanna maidir le físeán a scannanú.


Is féidir leat féachaint ar phleananna ceachta, eolas do dhaltaí agus phróifílí gairme ar ár suíomh gréasáin, m.sh. paraimhíochaineoirí, innealtóirí agus láimhseálaithe madraí custaim. Dhear treoirchomhairleoirí na hacmhainní seo i gcomhar le www.publicjobs.ie agus cabhróidh siad leatsa agus le do dhaltaí tuilleadh eolais a fháil faoin earnáil phoiblí, lena n-áirítear conairí gairme agus pointí iontrála éagsúla.

Critéir

Chun cabhair a thabhairt do do dhaltaí, is iad seo a leanas cuid de na critéir a mbeimid ag faire amach dóibh sna físeáin is fearr:

 • Coincheap ginearálta a bhfógra - an bhfuil sé soiléir, fíorasach agus oiriúnach?

 • Gné Dhíolacháin ar Leith (GDL) Ná déan dearmad: tá sé mar aidhm acu a bpiaraí a spreagadh chun tuilleadh eolais a lorg faoi ghairmeacha san earnáil phoiblí

 • Cruthaitheacht - Ba chóir do d’fhógra seasamh amach!
woman smiling

Féach ar Zainab Boladale agus í ag tabhairt leideanna áisiúla chun cabhrú leat físeán a chruthú don Chur i Láthair.

Duaiseanna

Tá An Cur i Láthair 2023 á ullmhú agus tabharfaimid an t-eolas is déanaí faoi na duaiseanna duit go luath.

Cuireadh deiseanna ar fáil do bhuaiteoirí An Chuir i Láthair - Comórtas Fógraíochta PublicJobs.ie do Scoileanna 2022 nach bhfaighfeá ach uair amháin i do shaol le roinnt eagraíochtaí san earnáil phoiblí.

Chaith daltaí ón Royal and Prior School, Ráth Bhoth, Co. Dhún na nGall lá ag foghlaim faoin obair a dhéantar sa bhunáit héileacaptair de chuid Gharda Cósta na hÉireann i Sligeach.

Chaith daltaí ó Scoil Chuimsitheach an Bhóthair Bhuí lá ag bualadh le baill d’Aonad Tacaíochta faoi Airm an Gharda Síochána.

Bhí an deis ag an mbuaiteoir iomlán ó Ghaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí, Co. Chiarraí, an Taoiseach, Micheál Martin, a chur faoi agallamh faoina ghairm go dtí seo.

Faigh tuilleadh eolais faoi na deiseanna iontacha seo i ngailearaí na mbuaiteoirí 2022

Conas cur isteach ar an gcomórtas

Cuirtear iontrálacha isteach trí fhoirm iarratais sho-úsáidte ghréasáin ar líne.

Tá an Cur i Láthair 2021/22 dúnta anois – coimeád súil air seo chun an t-eolas is déanaí a fháil faoi chomórtas na bliana 2022/23.


Aiseolas agus Clárú

Aiseolas

Ba bhreá linn aiseolas a fháil uait faoinár n-acmhainní. Tabhair aiseolas dúinn faoi na rudaí a bhfuil tú sásta leo nó faoi rudaí sa bhreis ar chóir dúinn cur leis na hacmhainní, dar leat. Is féidir leat aiseolas a sheoladh chugainn trí mheán an ríomphoist, nó más mian leat dul i dteagmháil linn faoin gCur i Láthair, táimid ar fáil ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

 • “Is cultúr na scoile é”

 • “Tá obair iontach i gceist”

 • “Is dócha gur ceannródaithe sibh”

 • “Tá réimse iontach acmhainní ar fáil”

 • “Tá na hacmhainní thar barr”

 • “Is BREÁ liom an méid a sheol sibh”

 • “Tá sé in am tionscadal den chineál seo a chur ar siúl”

 • “Tá sé in am tionscadal den chineál seo a chur ar siúl”

  Register

  An Cur i Láthair – Ceisteanna Coitianta