Taifead Nochta Saoráil Eolais agus eolas eile a fhoilsítear ó am go ham
1. Taifead Nochta Saoráil Eolais
Cuirtear leis an Taifead Nochta Saoráil Eolais (iarratais neamhphearsanta) ag deireadh gach ceathrú. Tá an taifead nochta ar fáil anseo

2. Tuairiscí
Tá Tuarascálacha Bliantúla ar fáil ag: http://www.publicjobs.ie/publicjobs/about/publications.htm

3. Foilseacháin Thráchtála
Ní bhaineann an rannóg seo le PAS.

4. Eolas a Lorgaítear go Minic
Bord PAS
Tá miontuairiscí chruinnithe Bhord PAS ar fáil ag: http://www.publicjobs.ie/publicjobs/about/our_board.htm

Polasaithe agus Modhanna Oibre
Tá na treoirlínte atá i bhfeidhm ag na haonaid earcaíochta lena bhfeidhmeanna agus a ngníomhaíochtaí a chur i gcrích, sa liosta thíos agus is féidir iad a fháil taobh amuigh de Shaoráil Eolais.

treoirlínte chun comórtas a fhógairt, a ullmhú / próiseas roghnaithe a dhéanamh
treoirlínte do shocruithe fógraíochta / poiblíochta
treoirlínte chun foirmeacha iarratais a phróiseáil
treoirlínte chun baill de bhoird roghnaithe a cheapadh
treoirlínte chun boird roghnaithe a eagrú
treoirlínte chun eolas agus oiliúint a thabhairt do bhoird roghnaithe
treoirlínte chun an próiseas gearrliostaithe a dhéanamh
treoirlinte chun boird agallaimh a stiúradh
treoirlínte chun torthaí a eisiúint
treoirlínte chun fiosrúcháin réamh-fhostaíochta a dhéanamh maidir le sláinte agus dea-cháil
treoirlínte maidir le déileáil le hathchomhairc / iarratais ar athbhreithniú
treoirlínte do staid na dtástálacha i bhfeachtas earcaíochta
treoirlínte maidir le painéil
Tá an t-eolas eile seo ar fáil ar iarratas:

Leabhráin Eolais do chomórtais (reatha agus roimhe seo)
Aiseolas faoi d’iarratas féin agus faoi conas a d’éirigh leat i staideanna éagsúla den phróiseas roghnaithe (nótaí d’agallaimh san áireamh)
Ábhar taithíochta do thrialacha (reatha nó roimhe seo)
Tá an t-eolas seo sa Tuarascáil Bhliantúil ach is féidir é a lorg sula bhfoilsítear é:

Torthaí gach suirbhé agus plean gníomhaíochta na gcustaiméirí atá i bhfeidhm chun déileáil le ceist ar bith a shainaithnítear
Tuairiscí ar chaighdeáin seirbhíse PAS a baineadh amach.
Má theastaíonn uait aon chuid den ábhar thuas a fháil téigh i dteagmháil le:Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Tá an t-eolas seo foilsithe ar publicjobs.ie

Official Languages Scheme at www.publicjobs.ie/publicjobs/about/languages.htm
Top Level Appointments Committee (TLAC) Guidance, Procedures, Reports to the Minister at www.publicjobs.ie/publicjobs/about/publications.htm
Doiciméid inrochtana a shonraíonn ár dtiomantas do chustaiméirí agus a bhfuil sé mar aidhm acu seirbhísí a bheith ar fáil níos éasca do chustaiméirí www.publicjobs.ie/publicjobs/accessibility.htm
PAS Competency Models at http://www.publicjobs.ie/publicjobs/advice/competency.htm?lang=en
Recruitment and Selection Advice and Guidance at www.publicjobs.ie/publicjobs/advice.htm
Self Assessment Tests at www.publicjobs.ie/publicjobs/advice/test/assess.htm
Redeployment Toolkit at www.publicjobs.ie/publicjobs/publication/document/Redeployment_Toolkit.doc
Tá an t-eolas seo foilsithe ar stateboards.ie

Details of all available appointments at http://star/employeeportal/employee/contents/dynahtml/www.stateboards.ie/stateboards/campaignAdverts.htm
Ballraíocht ar Bhoird Stáit de réir Roinne (lena n-áirítear liosta de gach bord; ainmneacha, róil, dáta agus bunús ceapacháin do gach Ball de Bhoird) ag membership.stateboards.ie