1. Ráitis Airgeadais

Tá ráitis airgeadais ar fáil i ngach Tuarascáil Bhliantúil de chuig PAS: http://www.publicjobs.ie/publicjobs/about/publications.htm

2. Pleananna do Chaiteachas Mór Caipitil

Ní bhaineann an rannóg seo le PAS.

3. Íocaíochtaí d’Orduithe Ceannaigh d’Earraí agus do Sheirbhísí

Tá íocaíochtaí d’orduithe ceannaigh d’earraí agus do sheirbhísí a fáil ag: http://www.publicjobs.ie/publicjobs/about/purchase_orders.htm

4. Íocaíocht do Bhall den Bhord Rialachais

Seo thíos sonraí faoi íocaíochtaí do bhall den bhord rialachais agus den choiste iniúchta:

Bord PAS

Ainm Data an Cheapacháin Ceapta ag Ráta Íocaíochta Bliantúil
Iníon Judith Eve, Cathaoirleach 9/10/14 An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe €11,970pa
An tUasal Eddie Molloy 9/10/14 An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe €7,695pa
Iníon Ann Marie Taylor 9/10/14 An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ó phróiseas a fógraíodh €7,695pa
Iníon Éimear Kenny 9/10/14 An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ó phróiseas a fógraíodh €7,695pa

Coiste Iniúchóireachta

Ainm Ráta Íocaíochta
Iníon Clare McGrath €402.39 sa cheathrú
An tUasal Tom Young €282.79 sa cheathrú
Iníon Geraldine Kelly €282.79 sa cheathrú
Iníon Anne-Marie Taylor €282.79 sa cheathrú

Bord um thionscadail Chomhionannais, Éagsúlachta agus Chuimsithe

Ainm Ráta Íocaíochta
Dr. Salome Mbugua €402.39 per quarter