eu-sticker

DEISEANNA DO CHÉIMITHE SAN AE

English | Gaeilge

GAIRMEACHA IDIRNÁISIÚNTA

eu-sticker

DEISEANNA DO CHÉIMITHE SAN AE

Tír bheag is ea Éire, ina bhfuil an geilleagar ar cheann de na geilleagair is oscailte sa domhain, agus aithníonn an tír an tábhacht ar leith a bhaineann le ballraíocht in eagraíochtaí idirnáisiúnta. Bhí tábhacht ar leith ag baint le ballraíocht na hÉireann sna Náisiúin Aontaithe (NA) sa bhliain 1955 agus san Aontas Eorpach (AE) sa bhliain 1973, maidir le forbairt an stáit. Tá ár mballraíocht d'eagraíochtaí trádála agus eacnamaíochta fíor-thábhachtach maidir lenár leas, slándáil agus ár gcaighdeáin. Tá sé mar aidhm ag an tairseach seo chuig Deiseanna do Chéimithe san AE, eolas reatha a thabhairt faoi intéirneacht agus faoi dheiseanna gairme in eagraíochtaí idirnáisiúnta ar nós an tAontas Eorpach, na Náisiúin Aontaithe, an Chomhairle Eorpach agus roinnt mhaith eagraíochtaí eile de chuid an AE agus eagraíochtaí idirnáisiúnta.Tionscnamh é seo i gcomhar le gradpublicjobs.ie, An Roinn Gnóthaí Eachtracha, (global-horizons) agus Roinn an Taoisigh (eujobs.ie).Cliceáil ar cheann de na híocóin thíos chun féachaint ar shuíomh gréasáin gach eagraíochta do chéimithe

william

William Hynes

Eacnamaí Sinsearach

"Tá réimse ilchultúrtha i gceist san ECFE ina bhfuil baill foirne a bhfuil cúlra difriúil acu chomh maith le saineolas difriúil."

grace

Grace Bolton

Oifigeach Beartais

"Bronnadh Duais Síochána Nobel 2012 ar an Aontas Eorpach as síocháin, athmhuintearas, daonlathas agus cearta daonna a chur chun cinn san Eoraip le seasca bliain ó bunaíodh é. "

torlach

Torlach Grant

Oiliúnaí

"Shocraigh mé iarratas a dhéanamh ar oiliúint sa Pharlaimint mar gur theastaigh uaim taithí a bhaint amach in eagraíocht idirnáisiúnta agus is slí mhaith, taithí in institiúid de chuid an AE chun é sin a bhaint amach."

Déan iarratas

Féach ar leathanach na bhfolúntas ar gradpublicjobs.ie ina bhfuil liosta de na folúntais reatha do chéimithe in Éirinn agus san AEFolúntais Reatha

Nuair a dhéanann tú iarratas ar phost idirnáisiúnta beidh tú in iomaíocht le hiarrthóirí ar fud na hEorpa, nó ar fud an domhain fiú amháin. Ní mór duit a bheith ar an eolas faoi conas a oibríonn an próiseas earcaíochta agus ní mór duit a bheith in ann thú féin a chur i láthair go héifeachtach más main leat a bheith ag obair leis an 'Gaeil idirnáisiúnta'. Más féidir, molaimid duit clárú leis na heagraíochtaí éagsúla lena chinntiú go mbíonn a fhios agat nuair a thagann deiseanna chun cinn. Taispeánfaimid comórtais shuntasacha anseo ar gradpublicjobs.ie, mar sin, bí i dteagmháil.Thíos anseo tá naisc agus comhairle úsáideach mar threoir agat chun cabhrú leat le d'iarratas. Tá tuilleadh leideanna agus noda faoi iarratas a dhéanamh sa rannóg ina dtugtar comhairle faoi chúrsaí idirnáisiúnta agus bí cinnte go gcláraíonn tú le publicjobs.ie agus cuir fógraí ar siúl chun fógra a fháil faoi dheiseanna in Éirinn agus san AE nuair a thagann siad ar ár suíomh gréasáin.Traineeship guide on the EPSO website
EUjobs.ie
EPSO Mock Tests
EPSO Application Guide