Accessibility

Ráiteas um Inrochtaineacht Gréasáin

Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí meáite ar eolas agus ar sheirbhísí inrochtana a chur ar fáil don líon is mó den phobal agus is féidir. Tá ár dtiomantas ina leith seo ráite in ár gCairt Chustaiméara.

Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí meáite ar chinntiú go mbeidh an suíomh gréasáin seo de réir "Double-A" leis an World Wide Web Consortiums (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0). Ciallaíonn seo go mbeidh gach leathanach de réir gach pointe seiceála sa chéad dá thosaíocht de chuid WCAG 1.0 a bheidh de réir Chód Cleachtais an Údaráis Náisiúnta Míchumais i dtaca le 'Inrochtaineacht ar Sheirbhísí Poiblí agus Faisnéis a Sholáthraíonn Comhlachtaí Poiblí'.

Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí tiomanta ar chinntiú go mbeidh aon ábhar a chuirtear leis an suíomh de réir "Leibhéal A" den World Wide Web Consortium's (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0)

Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí tiomanta ar chinntiú go mbeidh inrochtaineacht mar chuid d'aon iarratas ar sholáthar do chórais tríú páirtí nó ar uasghrádú ar chórais reatha amach anseo.

Iarrthóirí faoi Mhíchumas

Chun tacaíocht dhearfach a thabhairt d’iarrthóirí faoi mhíchumas, d’fhorbair PAS sraith prionsabal a léiríonn conas a phléimid le hiarrthóirí faoi mhíchumas. Tá na prionsabail leagtha amach thíos:

Cairt um Thacaíochtaí Dearfacha na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí

Más mian leat cóiríocht réasúnta a lorg, tá eolas le fáil sa dá dhoiciméad thíos:

Reasonable Accommodations Requests Process Flow Chart 

What to expect from us/ What we expect from you

 


Ráiteas ar an suíomh a bheith de réir threoirlínte oifigiúla inrochtaineachta.

Tá an tSeirbhís um Cheapacháin phoiblí tiomanta ar chinntiú go gcomhlíonann muid “Leibhéal AA  den World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). Cé go bhfuil cuid de leathanaigh an tsuímh de réir na dtreoirlínte seo, níl na leathanaigh ar fad dá réir.  Tabharfaidh muid faoi na leathanaigh nach bhfuil de réir na dTreoirlínte in eisiúintí amach anseo de publicjobs.ie.

Chuir muid isteach 6 Tháb Daite ar ár leathanach baile do nascleanúint ardleibhéil.
Nuair a roghnaítear táb daite, is féidir leis an úsáideoir theacht ar an ábhar go gasta agus léiríonn dath an chúlra go bhfuil an táb gníomhach faoi láthair.


Shimpligh muid ár leathanach clárúcháin le déanaí chun go mbeadh sé níos fusa teacht ar an suíomh gréasáin.  Seo iad cuid de na hathraithe a rinne muid:

 • • Stad muid ag úsáid táblaí dofheicthe chun ionad a thabhairt do rudaí ar na leathanaigh gréasáin.
 • • Chuir muid coda dár bhfoirmeacha le chéile chun go mbeadh siad níos sothuigthe.
  • Laghdaigh muid méid an leathanaigh baile sa dóigh go lódálfaidh sé níos gasta d’úsáideoirí.
 • • Mhéadaigh muid méid an téacs agus na gcnaipí.
 • • Chuir muid cnaipí raidió in áit cuid de na roghchláir anuas.
 • • Shimpligh muid an próiseas do Chuardach Poist.
 • • Chuir muid téacs malartach isteach do gach íomhá ar an suíomh. Cinntíonn sin gur féidir le bogearra léite scáileáin, téacs coibhéiseach a sholáthar d’aon íomhá atá ann.


Srianta Inrochtaineachta Reatha

Nuair a dhéanann tú iarratas ar phost tríd an suíomh gréasáin seo is féidir go mbeidh ort foirm PDF a íoslódáil chuig do ríomhaire agus a líonadh tríd Adobe Reader. Roghnaigh muid an modh seo mar gur mian linn go mbeifeá in ann an fhoirm a líonadh i d’am féin. Má tá fadhb agat leis an phróiseas seo cuir scéal chugainn.

Chomh maith le sin scrúdóidh muid an t-ábhar maidir le hinrochtaineacht, Béarla simplí, inúsáidteacht, sula bhfoilseoidh muid é. Scrúdóidh muid an suíomh gach trí mhí.

Réimsí gur féidir a fheabhsú agus malairtí

Tá roinnt de na doiciméid ar an suíomh seo ar fáil mar 'Formáid Doiciméad Iniompartha' (PDF). Chun teacht orthu ní mór Adobe Acrobat Reader Software a íoslódáil agus a shuiteáil.

Nuair ab fhéidir é a dhéanamh chuir muid doiciméad nach PDF é ar fáil sa chás go raibh doiciméad PDF ann.

Murar féidir leat teacht ar an eolas i ndoiciméad PDF ar an suíomh seo cuir ríomhphost chuig info@publicjobs.ie nó glaoigh ar 01 8587400 agus cuirfimid leagan eile ar fáil duit.

Sholáthair muid téacs i scríbhinn d’fhíseáin na bhfostaithe in áit fortheidealú físeáin.

Beartas Cumarsáide um Fhaisnéis Inrochtana don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Iarratas ar Fhaisnéis i bhFormáid Eile

 • Iarratas ar Fhaisnéis i bhFormáid Eile
  (Tabhair faoi deara go ndéantar iarratais ar fhormáid eile a bhaineann le feachtais earcaíochta nuair atá an t-iarratas a dhéanamh)
 • DOC | 83KB | Iarratas_ar_DhoiciméadúEolas_i_bhFormáidí_Eile.docx
 • Iarratas ar Fhaisnéis i bhFormáid Eile (PDF)
  (Tabhair faoi deara go ndéantar iarratais ar fhormáid eile a bhaineann le feachtais earcaíochta nuair atá an t-iarratas a dhéanamh)
 • PDF | 100KB | Iarratas_ar_DhoiciméadúEolas_i_bhFormáidí_Eile.pdf

Aiseolas na gCustaiméirí maidir le hInrochtaineacht

Lámhleabhar Rochtana don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Leabhrán Eolais de Sheirbhísí Inrochtana do Chustaiméirí

Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís Chustaiméara

Conas aiseolas a chur faoi inrochtaineacht an tsuímh greasáin seo

Cuirimid fáilte roimh aon aiseolas faoi inrochtaineacht d’úsáideoirí a bhfuil míchumais orthu agus bheimis buíoch dá gcuirfeá ar an eolas muid faoi aon rud a ndearna muid dearmad air. Cuir ríomhphost chuig eolas@postannapoibli.ie chun aon fhadhb inrochtaineachta a thuairisciú.

Má tá míchumas ort agus go n-úsáideann tú an suíomh gréasáin seo agus go bhfuil fadhb agat le hinrochtaineach ar an suíomh nó más mian leat aon ghné maidir le hinrochtaineacht san fhoirgneamh nó faoinár seirbhísí a phlé, téigh i dteagmháil lenár nOifigeach Inrochtaineachta Paul Farrell.

Tabhair faoi deara gur chóir fiosrúcháin nach bhfuil baint acu le míchumas a dhíriú chuig an Líne Chabhrach ag 01-8587400 nó eolas@postannapoibli.ie

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Inrochtaineachta ag:
Ríomhphost: paul.farrell@publicjobs.ie

Teileafóin: 01-8587672

Sa phost nó i bpearsa:
Paul Farrell,
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí,
Áras na Caibidle,
26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach,
Baile Átha Cliath 1.

Bronntaí
Bronntaí
Who does what
Wgoverment logo