PAS | Civil Service Competencies and Grades - Employer Information

Samhail Inniúlachta na Státseirbhíse do SCP

Seo leathanach nua a léiríonn eolas ar na creataí Inniúlactha nuashonraithe agus athbhreithnithe dos na grádanna agus leibhéil éagsúla sa Státseirbhís na hÉireann.

Composite Wheel

Cliceáil ar aon dos na nascanna thíos chun eolas d’fháil ar an creat inniúlachta ábharta :

Beimíd ag tabhairt an leathanach seo chun dáta l’eolas ar creataí inniúlachta éagsúla eile sa Seirbhís Phoiblí na hÉireann.

Bronntaí
Bronntaí
Who does what
Wgoverment logo