Eolas Airgeadais maidir le Saoráil Eolais

1. Ráitis Airgeadais

Tá ráitis airgeadais ar fáil i ngach Tuarascáil Bhliantúil de chuig PAS: http://www.publicjobs.ie/publicjobs/about/publications.htm

2. Pleananna do Chaiteachas Mór Caipitil

Ní bhaineann an rannóg seo le PAS.

3. Íocaíochtaí d’Orduithe Ceannaigh d’Earraí agus do Sheirbhísí

Tá íocaíochtaí d’orduithe ceannaigh d’earraí agus do sheirbhísí a fáil ag: http://www.publicjobs.ie/publicjobs/about/purchase_orders.htm

4. Íocaíocht do Bhall den Bhord Rialachais

Seo thíos sonraí faoi íocaíochtaí do bhall den bhord rialachais agus den choiste iniúchta:

Bord PAS

AinmDáta an CheapacháinCeaptha agRáta Íocaíochta Bliantúil
Iníon Judith Eve, Cathaoirleach9/10/14An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe€7,695pa
An tUasal Eddie Molloy9/10/14An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe€7,695pa
Iníon Ann Marie Taylor9/10/14An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ó phróiseas a fógraíodh€7,695pa
Iníon Éimear Kenny9/10/14An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ó phróiseas a fógraíodh€7,695pa

Coiste Iniúchóireachta

AinmRáta Íocaíochta
An tUasal Tom Moran€402.39 sa cheathrú
An tUasal Tom Young€282.79 sa cheathrú
Iníon Geraldine Kelly€282.79 sa cheathrú

Bronntaí
Bronntaí
Who does what
Wgoverment logo