Soláthar

1. Beartas Soláthair

Is é an príomh-sprioc straitéiseach a bhaineann le soláthar ná a chinntiú go soláthraítear earraí agus seirbhísí a chabhróidh le spriocanna straitéiseacha PAS a sholáthar agus ag an am céanna go mbaintear amach luach ar airgead. Tá na Treoirlínte Soláthair a úsáideann PAS ar fáil ag  http://www.etenders.gov.ie/generalprocguide.aspx

2. Comórtais Tairiscintí Reatha ar an suíomh eTenders

Is féidir na comórtais tairiscintí reatha a fháil ó Carol Black mailto:carol.black@publicjobs.ie.
Tá sonraí faoi gach comórtas tairisceana reatha os cionn €25,000 ar fáil ag www.etenders.gov.ie.

3. Conarthaí Poiblí a Bronnadh

Tá na Conarthaí Poiblí a Bronnadh i mbliana agus sna blianta roimhe seo ar fáil ag www.publicjobs.ie/publicjobs/about/purchase_orders.htm.
Bronntaí
Bronntaí
Who does what
Wgoverment logo