An Fhoireann Bhainistíochta

Shirley Comerford

Shirley Comerford

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Tá an Fheidhmeannacht Chorparáideach freagrach as beartas an Bhoird, straitéis, bainistíocht agus oibriú na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a chur i bhfeidhm tríd an Phríomhfheidhmeannach
John Keegan Seirbhísí agus Rialachas Corparáideach

John Keegan

Príomhoifigeach

Seirbhísí agus Rialachas Corparáideach

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Ceannasaí na Seirbhísí Corporáideacha agus RialachaisMagaret McCabe

Margaret McCabe

Príomhoifigeach

Earcaíocht agus Roghnúchán

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Sár-réitigh do sheirbhís chomhroinnte earcaíochta a sholáthar (lena n-airítear comórtais earcaíochta a reáchtáil go héifeachtach agus go héifeachtúil) agus na hiarrthóirí is fearr a chur ar fáil do chliaint do cheapachán agus teagmháil agus comhoibriú na gcliant a mhéadú agus sár-sheirbhís a sholáthar dár gcliaint.Michelle Noone

Michelle Noone

Príomhoifigeach

Cuardach Feidhmeannach, Margaíocht agus Boird Stáit

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Modhanna cuardaithe d’fheidhmeannaigh a úsáid chun sár-iarrthóirí a shainaithint do cheapacháin mar Ardfheidhmeannaigh agus ag leibhéal Boird. Freagrach as bealach isteach agus próiseas oscailte, éifeachtach agus éifeachtúil a sholáthar chun daoine den scoth a shainaithint d’Airí chun iad a mheas agus a cheapadh ar Bhoird Stáit.Niall Leavy Tionscadail Straitéiseacha

Niall Leavy

Príomh-Shíceolaí

Tionscadail Straitéiseacha

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Freagrach as tacaíocht a thabhairt don Bhord Bainistíochta ar thionscadail éagsúla straitéiseacha agus forbartha a chabhraíonn leis an eagraíocht modhanna earcaíochta agus measúnaithe ceannródaíocha a shainaithint agus a ullmhú le glacadh agus cuidiú lena chinntiú go soláthraítear sár-sheirbhís do chliaint san earnáil phoiblí ar bhonn leanúnach.Áine Gray Seirbhísí Measúnaithe

Áine Gray

Síceolaí Sinsearach

Seirbhísí Measúnaithe

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Bearta éifeachtacha, éifeachtúla agus dea-chleachtais measúnaithe a chur i bhfeidhm chun na hiarrthóirí is fearr is féidir a fháil a roghnú dár gcliaint.Lisa Keyes Oibríochtaí Earcaíochta

Lisa Keyes

Príomhoifigeach

Oibríochtaí Earcaíochta

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Tá Lisa Freagrach as oibríochtaí earcaíochta sa tSCP. San áireamh tá caidreamh le cliaint; foirne réitigh agus sannta; oibríochtaí ag tosach an tí agus tacaíocht do ghnó inmheánach.Mary Flynn Earcaíocht Grúpa Ceartais

Mary Flynn

Phríomhoifigeach Cúnta

Earcaíocht Grúpa CeartaisAn Bord

Is iad seo thíos Baill Bhord na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí:

 • An tUasal Tom Moran,
  Cathaoirleach
 • An Dr. Eddie Molloy,
  Comhairleoir AD
 • Iníon Anne-Marie Taylor,
  Comhairleoir AD
 • Iníon Mary Connaughton
  CIPD Ireland Director
 • An tUasal Paul Lemass,
  Rúnaí Cúnta, An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil
 • An tUasal John O’Callaghan,
  An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
 • An tUasal David Cagney,
  Príomhoifigeach Acmhainní Daonna don Státseirbhís, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
 • Ms. Rosarii Mannion,
  Stiúrthóir Náisiúnta Acmhainní duine, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
 • Shirley Comerford POF,
  SCP

Rialachas Corparáideach

Creat Rialachais Meitheamh 2018

Creat Rialachais Márta 2017

An Bord Bainistíochta - Téarmaí Tagartha Meitheamh 2018

An Bord Bainistíochta - Téarmaí Tagartha 2016

Cóid Chleachtais

Socruithe Iniúchta agus Dearbhaithe Meitheamh 2018

Socruithe Iniúchta agus Dearbhaithe Meán Fómhair 2017


Minutes of PAS Board meetings

PAS Board Meeting 19th, September 2018

PAS Board Meeting 26th, June 2018

PAS Board Meeting 11th, April 2018

PAS Board Meeting 1st, December 2017

PAS Board Meeting 13th, September 2017

PAS Board Meeting 16th, June 2017

PAS Board Meeting 21st, April 2017

PAS Board Meeting 10th, February 2017

PAS Board Meeting 9th, December 2016

PAS Board Meeting 4th, November 2016

PAS Board Meeting 2nd, September 2016

PAS Board Meeting 17th, June 2016

PAS Board Meeting 22nd, April 2016

PAS Board Meeting 23rd, February 2016

PAS Board Meeting 4th, December 2015

PAS Board Meeting 16th, October 2015

PAS Board Meeting 4th, September 2015

PAS Board Meeting 24th, April 2015

PAS Board Meeting 20th, February 2015