An Fhoireann Bhainistíochta

Shirley Comerford

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Tá an Fheidhmeannacht Chorparáideach freagrach as beartas an Bhoird, straitéis, bainistíocht agus oibriú na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a chur i bhfeidhm tríd an Phríomhfheidhmeannach

Shirley ComerfordJohn Keegan

Príomhoifigeach

Earcaíocht Grúpa Ceartais

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Ceannasaí na Earcaíocht Grúpa Ceartais

John Keegan Seirbhísí agus Rialachas CorparáideachMargaret McCabe

Príomhoifigeach

Earcaíocht agus Roghnúchán

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Sár-réitigh do sheirbhís chomhroinnte earcaíochta a sholáthar (lena n-airítear comórtais earcaíochta a reáchtáil go héifeachtach agus go héifeachtúil) agus na hiarrthóirí is fearr a chur ar fáil do chliaint do cheapachán agus teagmháil agus comhoibriú na gcliant a mhéadú agus sár-sheirbhís a sholáthar dár gcliaint.

Magaret McCabeMichelle Noone

Príomhoifigeach

Cuardach Feidhmeannach, Margaíocht agus Boird Stáit

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Modhanna cuardaithe d’fheidhmeannaigh a úsáid chun sár-iarrthóirí a shainaithint do cheapacháin mar Ardfheidhmeannaigh agus ag leibhéal Boird. Freagrach as bealach isteach agus próiseas oscailte, éifeachtach agus éifeachtúil a sholáthar chun daoine den scoth a shainaithint d’Airí chun iad a mheas agus a cheapadh ar Bhoird Stáit.

Michelle NooneNiall Leavy

Príomh-Shíceolaí

Tionscadail Straitéiseacha

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Freagrach as tacaíocht a thabhairt don Bhord Bainistíochta ar thionscadail éagsúla straitéiseacha agus forbartha a chabhraíonn leis an eagraíocht modhanna earcaíochta agus measúnaithe ceannródaíocha a shainaithint agus a ullmhú le glacadh agus cuidiú lena chinntiú go soláthraítear sár-sheirbhís do chliaint san earnáil phoiblí ar bhonn leanúnach.

Niall Leavy Tionscadail StraitéiseachaCatherine Dobbins

Phríomhoifigeach

Rialachas Corparáideach

Catherine Dobbins Rialachas CorparáideachAoife Lyons

Síceolaí Sinsearach

Seirbhísí Measúnaithe

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Bearta éifeachtacha, éifeachtúla agus dea-chleachtais measúnaithe a chur i bhfeidhm chun na hiarrthóirí is fearr is féidir a fháil a roghnú dár gcliaint.

Áine Gray Seirbhísí MeasúnaitheRosemarie O'Mahony

Head of Project Services

Project Services

Email: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Responsible for supporting the organisation to deliver on our strategy and vision. The role includes embedding programme and project management, building strategic management capability and promoting a culture of innovation and continuous improvement within the organisation

Rosemarie O'Mahony, Head of Project Services

An Bord

Is iad seo thíos Baill Bhord na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí:

 • An tUasal Tom Moran,
  Cathaoirleach
 • An Dr. Eddie Molloy,
  Comhairleoir AD
 • Iníon Anne-Marie Taylor,
  Comhairleoir AD
 • Iníon Mary Connaughton
  CIPD Ireland Director
 • An tUasal John O’Callaghan,
  An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
 • An tUasal David Cagney,
  Príomhoifigeach Acmhainní Daonna don Státseirbhís, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
 • an tUasal. Barry Quinlan,
  An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
 • Iníon Anne O'Connor,
  Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
 • Iníon Shirley Comerford POF,
  SCP

Minutes of PAS Board meetings

PAS Board Meeting 2nd, November 2020

PAS Board Meeting 22nd, September 2020

PAS Board Meeting 1st, April 2020

PAS Board Meeting 5th, February 2020

PAS Board Meeting 4th, December 2019

PAS Board Meeting 13th, November 2019

PAS Board Meeting 9th, October 2019

PAS Board Meeting 12th, June 2019

PAS Board Meeting 17th, April 2019

PAS Board Meeting 7th, February 2019

PAS Board Meeting 10th, December 2018

PAS Board Meeting 22nd, October 2018

PAS Board Meeting 19th, September 2018

PAS Board Meeting 26th, June 2018

PAS Board Meeting 11th, April 2018

PAS Board Meeting 1st, December 2017

PAS Board Meeting 13th, September 2017

PAS Board Meeting 16th, June 2017

PAS Board Meeting 21st, April 2017

PAS Board Meeting 10th, February 2017

PAS Board Meeting 9th, December 2016

PAS Board Meeting 4th, November 2016

PAS Board Meeting 2nd, September 2016

PAS Board Meeting 17th, June 2016

PAS Board Meeting 22nd, April 2016

PAS Board Meeting 23rd, February 2016

PAS Board Meeting 4th, December 2015

PAS Board Meeting 16th, October 2015

PAS Board Meeting 4th, September 2015

PAS Board Meeting 24th, April 2015

PAS Board Meeting 20th, February 2015