Na Teangacha Oifigiúla

Grianghraf dubh agus bán de bheirt bhan agus d’fhear amháin le boscaí daite forleagtha ar an ngrianghraf

 Cinntíonn Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 go gcuireann Ranna Rialtais agus  Comhlachtaí Poiblí, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ina measc, seirbhísí ar fáil trí Ghaeilge.    

Úsáidimid Gaeilge agus Béarla in ár bhfógraí agus i gcomharthaí.  Tugaimid freagra ar chomhfhreagras a fhaighimid i nGaeilge, trí Ghaeilge.   Déanaimid cumarsáid leis an phobal trí Ghaeilge agus trí Bhéarla agus tá ár ndoiciméid i nGaeilge agus i mBéarla.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ag:

                                                Acht na dTeangacha Oifigiúla    

Chomh maith leis sin, tá sé de dhualgas orainn faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, Scéim a ullmhú ina leagfaimid amach na seirbhísí atá beartaithe againn a sholáthar: i nGaeilge amháin; i mBéarla amháin agus i nGaeilge agus i mBéarla.

Tá tuilleadh eolais le fáil anseo:    

                                                 Scéim Teanga