Ár bPróiseas Earcaíochta

Fáilte chuig an Réimse do Chomhairle faoi Earcaíocht agus Iarratais

Sa chuid seo, tá comhairle agus eolas faoin phróiseas earcaíochta agus iarratais lena n-áirítear comhairle faoi iarratais a chomhlíonadh, ullmhú do thrialacha agus d’agallaimh.

Tugann an trí leathanach ar leith seo leideanna agus eolas praiticiúil duit faoi conas ullmhú do na staideanna difriúla sa phróiseas earcaíochta.

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi Iarratais, Trialacha agus Agallaimh sa nasc thíos.