FAIGH EOLAS FAOIN TSEIRBHÍS PHOIBLÍ, AN FOSTÓIR IS MÓ IN ÉIRINN

bheirt daltaí scoile os comhair cúlra bán ar a bhfuil dathanna eile.

DO PHACA ACMHAINNÍ
PUBLIC JOBS

Tá a lán deiseanna ar fáil do dhaoine óga san earnáil phoiblí. Is féidir le múinteoirí, treoirchomhairleoirí, tuismitheoirí nó caomhnóirí eolas a fháil faoi na gairmeacha a chuireann muid ar fáil. Taispeánfaidh muid duit na nithe atá ag teastáil chun do chosa a chur ar an ‘dréimire gairme’ agus is féidir leat éisteacht leis an méid atá le rá ag baill éagsúla dár bhfoireann faoin obair a dhéanann siad anseo.


CABHRÓIDH MUID LEAT FOGHLAIM FAOI NA NITHE SEO A LEANAS:


  • Cad go díreach atá i gceist leis an téarma ‘earnáil phoiblí’?

  • An ról atá ag Rialtas na hÉireann

  • Na féidearthachtaí atá ann do dhaltaí nuair a fhágann siad an scoil nó an coláiste

  • An réimse leathan post agus conairí gairme atá ar fáil

  • An fáth a bhfuil daoine an-sásta a bheith ag obair anseo


CAD ATÁ I GCEIST?

Táim muidne tar éis an obair chrua a dhéanamh duit. Chuir muid eolas cuimsitheach, ach mealltach, le chéile do dhaltaí agus do mhúinteoirí.


Is féidir le Treoirchomhairleoirí agus Múinteoirí féachaint ar an rannán ina bhfuil Acmhainní do Mhúinteoirí, ina bhfuil 6 phlean ceachta ar leith a bhaineann leis an earnáil phoiblí agus na deiseanna gairme atá ar fáil.

Is féidir le Daltaí féachaint ar an rannán ina bhfuil Eolas do Dhaltaí, ina bhfuil nodanna ar fáil i dtaca le tuilleadh eolais a fháil lasmuigh de do cheachtanna scoile. Tá an-chuid eolais i rannán na bPróifílí Gairme faoi na cineálacha gairmeacha atá ar fáil, faoi na nithe atá i gceist sna gairmeacha sin, faoin tuarastal agus tá físeáin ó fhostaithe ar fáil ann chomh maith.


AN COMÓRTAS

Nuair atá an t-eolas uilig faoin earnáil phoiblí atá ag teastáil uathu ag Daltaí, is féidir leo leas a bhaint as na scileanna nua sin trí pháirt a ghlacadh sa Chomórtas Fógraíochta ‘An Cur i Láthair’, comórtas iontach do mheánscoileanna. Tá na sonraí uilig faoin leathanach ar a bhfuil eolas faoin gComórtas ‘An Cur i Láthair’.