Healthy Ireland

As we begin a New Year, many of us will be thinking about a new start. For some of us, this might mean a new job, a New Year’s resolution or a new life style choice.

As part of the Healthy Ireland Initiative, Pembroke Library are hosting a workshop on “Power and Positivity” at 6:30PM on Tuesday, the 15th of January. Donaghmede Library is hosting the “Power and Positivity” workshop on Wednesday, the 23rd of January at 11AM. This workshop will explore practical tips to bring positivity back into our lives.

The BT Young Scientist & Technology Exhibition

The BT young Scientist & Technology Exhibition will be taking place on the 9th - 12th of January at the RDS in Dublin.

This year will be the 55th exhibition making it one of the oldest standing exhibitions of its kind in the world. Last year, 4,251 students from 383 schools took part in the Science Fair.

New Year 2019 Image

It’s time to blow away the cobwebs from 2018 and look forward to a brand new 2019. This year, Publicjobs.ie will advertise all of the best jobs available across the Civil and Public Service and will look to build on our successes in 2018.

This year, we hope to do even better and find more jobs for people in a range of sectors including Education, Science, Administration, IT and Health.

Publicjobs Happy Holidays image

Publicjobs.ie would like to wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year.

As the centralised provider of recruitment, assessment and selection services for the Civil Service, we work to recruit for large volume recruitment and selection competitions, administrative, technical and professional positions, to tailored selection processes for senior professional and management positions.

International Migrant Day

International Migrant Day celebrates the contributions and vitality of the world’s 258 million migrants.

Ireland has a proud history of migration and our society and others have been greatly enriched by migration.

Canadian Delegation and PAS Management Team

The Public Appointments Service were delighted to host a meeting with a delegation of senior officials from the Canadian Public Service, including Mr. Patrick Borbey, President of the Public Service Commission of Canada, and Ms. Nancy Chahwan, Chief Human Resources Officer, Treasury Board Secretariat.

The initiative allowed the Public Appointments Service, the Public Service Commission of Canada and the Treasury Board Secretariat of Canada to compare approaches, discuss challenges, share experiences and learning in areas such as talent acquisition strategies, optimising the use of technology and advancing diversity and inclusion in the public service.

Disruptive Technology Image

The Taoiseach Leo Varadkar and the Business Minister Heather Humphries have unveiled 27 new projects that will share funding of over €75 million until 2021 as part of the Disruptive Technologies Innovation Fund.

The Disruptive Technologies Innovation Fund is a €500 million fund which will run under Project Ireland 2040. This initiative is run by the Department of Business, Enterprise and Innovation with support from Enterprise Ireland.

Poist Amach Anseo

Tá Roinn an Taoisigh agus an Roinn Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta i gceannas ar iarracht ón Rialtas ar fad le Tionscnamh do Phoist Amach Anseo a fhorbairt.

Tá sé mar aidhm ag an Tionscnamh do Phoist Amach Anseo a chinntiú go mbeidh geilleagar na hÉireann réidh go maith agus go rachaidh sé chun cinn amach anseo. Tá an modh eacnamaíoch nua seo bunaithe ar tháirgiúlacht, scileanna, tallann agus nuálaíocht sa bhreis.

Beidh An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ag déanamh cóiriú mór ar an achar fáilte ar an urlár talún ón Luan 19 Samhain.

Tabhair faoi deara go rachaidh gach agallamh agus triail a bhí ar sceideal ar aghaidh mar a bhí pleanáilte le linn an ama seo. Beidh an bealach isteach san fhoirgneamh anois tríd an doras go díreach ar chlé ó na gnáth-príomhdhoirse isteach. Nuair a thagann tú isteach beidh comharthaí sealadacha ann chun cabhrú leat dul chuig an deasc cláraithe.

Seachtain Eolaíochta

Beidh Seachtain Eolaíochta ar siúl ar fud na tíre an tseachtain seo trí thacaíocht ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann. Tá sé mar aidhm aige suim a mhúscailt i bPobal na hÉireann ar fad maidir le réimsí eolaíochta trí eachtraí idirghníomhacha, suimiúla agus grinn. Tá na heachtraí éagsúla fóirsteanach do mheascán leathan den phobal, ní amháin d’eolaithe atá ann cheana ach d’eolaithe a bhfuil suim acu i réimsí STEM chomh maith.

Ar an meáin shóisialta tá suim ar leith i #StopAndAsk atá ag teacht ar ais chuig Seachtain Eolaíochta. Cuireann na meáin shóisialta ar a gcumas don phobal i gcoitinne freagraí a fháil ar cheisteanna suimiúla Eolaíochta ar nós- “Cén fáth a gcuireann oinniúin mé ag caoineadh?” “Cad a tharlódh mura mbeadh feithidí ar bith ann?” agus “Cén fáth a bhfuil ailt dhúbailte ag daoine?”

Aonad Gairmeacha

Is mian leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar fhógairt go mbeidh siad i láthair ag Aonach Gairmeacha Zeminar sa Phríomh-Láthair san RDS, 10 Bóthar Merrion, Baile Átha Cliath ar an Mháirt 13, Dé Céadaoin 14 agus Déardaoin 15 Samhain.

Beidh roinnt mhaith cainteoirí i láthair chomh maith le taispeántáin idirghníomhacha agus saotharlanna ar leith do mhic léinn dara leibhéal.

Economic Policy

Sheol an Roinn Airgeadais a shéú Comórtas do Bheartas Eacnamaíochta. Tabharfaidh an tionscnamh seo deis do chéimithe in institiúidí tríú leibhéal atá páirteach sa scéim, intéirneacht samhraidh 12 sheachtain le híocaíocht a ghnóthú ag obair in aice le heacnamaithe sa Roinn Airgeadais.

Tosóidh an duais seo d’intéirneacht samhraidh le híocaíocht sa Roinn Airgeadais i mí Mheithimh 2019 agus socróidh d’institiúid tríú leibhéal féin an dáta dúnta.

Revenue logo

Tá Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ag earcú Saineolaithe le Praghsáil Aistrithe ag leibhéal an Phríomhoifigigh Chúnta do Chorcaigh, Gaillimh agus Luimneach agus Bainisteoir Brainse, Rannóg an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ag leibhéal an Phríomhoifigigh do Luimneach.

Tá dúshláin agus deiseanna ar fáil i ngairm leis na Coimisinéirí Ioncaim. Tá deiseanna maithe ar fáil leis na Coimisinéirí Ioncaim agus tá muid ag lorg daoine cumasacha, spreagtha agus uaillmhianacha le bheith ar ár bhfoireann.

Fís Dhigiteach Náisiúnta na hÉireann

Tá sé mar aidhm ag Fís Dhigiteach Náisiúnta na hÉireann a leagan amach conas is féidir linn déileáil le forbairtí digiteacha ar mhaithe le gach saoránach, gnó agus pobal in Éirinn.

Cur leis an Straitéis Náisiúnta Dhigiteach roimhe seo - Staid 1: Seoladh Leasú Digiteach i 2013 chun comhlachtaí beaga agus saoránaigh a spreagadh tabhairt faoi theicneolaíocht dhigiteach, Straitéis a bhfuil sé mar aidhm aige daoine a spreagadh glacadh le teicneolaíocht dhigiteach chun feabhas a chur lena saol.

ICG

Cuirfidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí réimse deiseanna gairme sa Státseirbhís i láthair ag Comhdháil na dTreoirchomhairleoirí (IGC) in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath atá ar siúl an deireadh seachtaine seo Dé hAoine 19 Deireadh Fómhair agus Dé Sathairn 20 Deireadh Fómhair.

Beidh ár n-ionadaithe ar fáil le deiseanna sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí a phlé le daoine atá ag fágáil na scoile, céimithe agus daoine atá ag lorg poist.

Queens University Careers Fair

Seo an t-aonach is mó a bhíonn ar siúl in Ollscoil na Banríona agus tagann os cionn 4,000 mac léinn ar cuairt agus tá sár-dheis ag céimithe a bhfuil suim acu i ngnó, airgeadas agus sa dlí buaileadh lenár n-ionadaithe ó IGEES le tuilleadh eolais a fháil faoi róil do chéimithe taobh istigh de IGEES agus sa Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí.

Tá ról tábhachtach ag IGEES maidir leis an Státseirbhís a athchóiriú agus a neartú agus cabhrú leis an Rialtas dúshláin mhóra i mbeartas a chur chun cinn ar nós fás eacnamaíochta, ionchuimsiú sóisialta, seirbhís a sholáthar agus beartas níos fearr a cheapadh.

University College Cork logo

Beidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí i gCorcaigh d’Aonach Earcaíochta an Fhómhair i gColáiste na hOllscoile Corcaigh ar an Chéadaoin, 10 Deireadh Fómhair 2018.

Beidh an eachtra ar siúl idir 11AM - 3PM san Mardyke Arena i gColáiste na hOllscoile Corcaigh.

Aonach Gairmeacha DCU

Is é Aonach Gairmeacha DCU 2018 a bheidh ar siúl ar an Mháirt 9 Deireadh Fómhair idir 12 PM agus 3PM an chéad eachtra eile a bheidh ar siúl againn. Tá muid ag súil go mór le bheith i láthair ag an eachtra seo agus tá súil againn buaileadh le céimithe ó DCU ansin.

gradIreland logo

Is mian linn a rá go mbeidh muid i láthair ag Aonach Gairmeacha gradIreland do Chéimithe 2018 ar an Chéadaoin 3 Deireadh Fómhair. Tá Aonad Gairmeacha gradIreland do Chéimithe ar cheann de na haontaí gairmeacha is mó in Éirinn agus beidh sé ar siúl san RDS Simmonscourt, Baile Átha Cliath ag 11.00AM.

Administrative Officer

Tá an Státseirbhís ag earcú céimithe anois don phost mar Oifigeach Riaracháin i réimsí éagsúla lena n-áirítear Gnó, Airgeadas, Acmhainní Daonna agus Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe.

Upcoming Events Icon

Beidh an Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí i láthair ag aontaí gairme éagsúla ó dheireadh mhí Mheán Fómhair go dtí lár mhí Dheireadh Fómhair. Beidh siad ar siúl i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh, Ollscoil Luimnigh, Ollscoile Chathair Bhaile Átha Cliath agus Ollscoil na Banríona i mBéal Feirste.

gairm san Eoraip

Tá roinnt deiseanna spreagúla ar fáil má tá suim agat tús a chur le gairm san Eoraip. San áireamh tá poist oiliúna, poist mar Aistritheoirí Gaeilge agus mar Speisialtóir le Cosaint Sonraí agus tá eachtraí ar siúl sna míonna amach romhainn.

Aontaí Gairmeacha

Tugann Aontaí Gairmeacha deis iontach duit tuilleadh eolais a fháil faoi na poist a bhfuil suim agat iontu agus tugtar deis mhaith duit bualadh i bpearsa le daoine a d’fhéadfadh thú a fhostú.

Cé go bhféadfadh sin a bheith deacair, sár-dheis atá ann teagmháil a dhéanamh le daoine, tuilleadh eolais a fháil faoina n-eagraíochtaí agus an chéad chéim a ghlacadh i ngairm atá fóirsteanach duit.

CAO

Dé Céadaoin seo caite fuair 57,149 mac léinn a rinne scrúdú na hArdteistiméireachta i mí Mheithimh a dtorthaí. Tá scrúduithe tábhachtach ach níl ann ach staid amháin de staid i bhfad níos faide i bhforbairt do ghairme. Gan amhras nuair a fhaigheann tú torthaí na hArdteistiméireachta, beidh mothúcháin den uile chineál agat agus is cinnte go mbeidh tú buartha agus neamhchinnte faoi cad a ba chóir duit a dhéanamh anois agus go háirithe i dtaca le próiseas iarratais an CAO.

Gan Mhoill

Más céimí thú nó má bhain tú céim amach le déanaí, beidh eachtraí agus aontaí poist éagsúla ar siúl ar fud na tíre.

Cuirfimid thú ar an eolas faoi na heachtraí do Chéimithe agus faoi na hAontaí Poist is déanaí a mbeidh muid ag freastal orthu ar fud na hÉireann.

Oifigigh Feidhmiúcháin

Teastaíonn ón Státseirbhís Oifigigh Feidhmiúcháin ag leibhéal an bhainisteora shóisearaigh a earcú i mBaile Átha Cliath.

Cé go bhfuil gníomhaíochtaí éagsúla i gceist, de ghnáth bíonn Oifigigh Feidhmiúcháin freagrach as daoine a bhainistiú agus as torthaí a bhaint amach, agus go ndírítear go mór ar sheirbhís don chustaiméir.

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

D’fhógair an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannas, Charlie Flanagan T.D. inniu gur aontaigh an Rialtas an tUasal Drew Harris a cheapadh sa phost mar Choimisinéir an Gharda ar feadh tréimhse 5 bliana.

Job Alert Image

An bhfuil suim agat ionadaíocht a dhéanamh ar son na hÉireann thar lear, leas agus caighdeáin ár Stáit agus a saoránaigh a chur chun cinn agus a chosaint? Má tá, b’fhéidir gur gairm é seo a d’oirfeadh duit. Faoi láthair tá muid ag earcú céimithe ar ardchaighdeán don Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an ról seo anseo.

Imíonn POF na SCP Fiona Tierney

D’éirigh Fiona Tierney as a post mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP), an soláthraí láraithe earcaíochta don tSeirbhís Phoiblí agus don Státseirbhís, le tabhairt faoi dhúshláin nua sa chéad staid dá gairmréim.

GDPR image

Mar gur tugadh isteach Rialachán Ginearátla um Chosaint Sonraí,seo an deis ár n-úsáideoirí a chur ar an eolas faoin Chód Cleachtais nuashonraithe maidir le Sonraí Pearsanta a Chosaint sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus ár Ráiteas nua faoi Phríobháideachas an Iarrthóra. Tá na doiciméid nua seo foilsithe ar ár suíómh gréasáin agus is féidir féachaint orthu anseo.

Aonach Post

Beidh ionadaithe ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí i láthair ag Aonad Post i nDún Dealgan ar an 15 Bealtaine 2018 idir 2.00i.n. agus 7.00i.n. in Óstán Crowne Plaza, Dún Dealgan.