Inrochtaineacht

Inrochtaineacht
Anthony, Oifigeach Cléireachais, ón Roinn Oideachais

Tá sé mar aidhm againn ár seirbhísí, ár bhfoirgnimh agus ár suíomh gréasáin a bheith ar fáil an oiread agus is féidir agus cuirimid fáilte roimh dhaoine atá iomlán cumasach agus daoine faoi mhíchumas, ár seirbhísí a úsáid.

Molaimid do gach duine úsáid a bhaint as ár seirbhísí agus páirt ghníomhach a ghlacadh maidir le hinrochtaineacht na seirbhísí uilig a chuirimid ar fáil a fheabhsú.

Tá eolas faoi inrochaineacht ár suímh gréasáin, ár bhfoirgnimh agus ár seirbhísí ar fáil thíos.

Cad is ciall le hInrochtaineacht?

Is ionann inrochtaineacht agus a rá gur féidir le daoine a bhfuil gach cumas acu agus daoine faoi mhíchumas in ann ár suíomh gréasáin, na seirbhísí, an foirgneamh agus ár gcleachtais a úsáid.

Is féidir daoine a bhfuil míchumais éagsúla acu, daoine aosta agus daoine gan Béarla acu a chur san áireamh ach níl sé teoranta dóibh siúd amháin. Sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí déanaimid iarracht a chinntiú go bhfuil ár seirbhísí ar fad ar fáil an oiread agus is féidir don phobal.


Inrochtaineacht

Más féidir, tá sé beartaithe againn go mbeadh ár bhfoirgneamh, doiciméid agus suíomh gréasáin ar fáil an oiread agus is féidir.

Ar mhaithe le sábhailteacht iarrthóirí agus ár bhfoirne, faoi láthair tá gach agallamh aghaidh ar aghaidh curtha siar. Tá socruithe eile, ina mbaintear leas as réimse de na teicneolaíochtaí agus na bealaí is déanaí, curtha i bhfeidhm, agus leanfar á gcur i bhfeidhm, d’fhonn tacú lenár bhfeachtais a chur i gcrích ag an am seo nach bhfacthas a leithéid riamh cheana.

Leanfaimid orainn ag déanamh cumarsáide mar is gnách le gach iarrthóir tríd an mBord Teachtaireachtaí i do chuntas Publicjobs.ie

Féach ar ár dTairseach Faisnéise Covid-19 le tuilleadh eolais a fháil.

Má tá ceisteanna agat faoin inrochtaineacht, téigh i dteagmháil le hAmanda Kavanagh, trí ríomhphost a sheoladh chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. , chun iad a phlé, le do thoil.

Déanaimid iarracht cóiríocht réasúnta a chur ar fáil agus treoirlínte inrochtaineachta an Údaráis Náisiúnta Míchumais a chomhlíonadh dár suíomh gréasáin más féidir.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait faoi Dhoiciméid a Lorg i bhformáidí eile, Treoirlínte d’Fhoirgnimh Inrochtana, Eolas Inrochtana faoi Sheirbhís do Chustaiméirí, agus ár mBeartas Cumarsáide um Eolas Inrochtana, léigh iad seo:

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Beartas faoi Eolas Inrochtana

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí Lámhleabhar Rochtana


26-30 Áras na Caibidle,

Sráid na Mainistreach Uachtarach,

Baile Átha Cliath 1

Tá muid anseo


Inrochtaineacht an tSuímh Gréasáin

Tá muid tiomanta maidir le heolas agus seirbhísí inrochtana a chur ar fáil duit. Comhlíonann ár suíomh gréasáin comhlíonadh WCAG 2.0 AA World Wide Web Consortium (W3C), treoirlínte ábhair agus cód cleachtais an Údaráis Náisiúnta Míchumais maidir le hinrochtaineacht seirbhísí poiblí.

Tá sé beartaithe againn inrochtaineacht an tsuímh seo a chothabháil agus a fheabhsú.

Tá tuilleadh eolais faoi threoirlínte W3C ar fáil ag

W3C

World Wide Web Consortium Guidelines

Naisc Sheachtracha

Is féidir go mbeadh naisc sheachtracha chuig suíomhanna eile ar an suíomh gréasáin seo. Níl an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí freagrach as inrochtaineacht do naisc sheachtracha.

Doiciméid

Tá na doiciméid ar an suíomh gréasáin seo ar fáil i bhFormáid Doiciméad Iniompartha (PDF). Chun PDFnna a oscailt ní mór duit an bogearra saor in aisce Adobe Acrobat Reader a thógáil anuas agus a shuiteáil.

Chuir muid leagan nach PDF é ar fáil má b’fhéidir, nuair a bhí doiciméad PDF ann. Murar féidir leat teacht ar an eolas i ndoiciméad PDF ar an suíomh seo, déan teagmháil linn.

Sholáthair muid téacs i scríbhinn d’fhíseáin na bhfostaithe in áit fotheidealú físeáin..

nó ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.


Recite Me

Recite Me


Chuaigh Publicjobs le chéile le ReciteMe le seirbhísí inrochtana a fheabhsú. Is féidir le cuairteoirí chuig ár suímh gréasáin Publicjobs cliceáil ar Accessibility Tools ar barr Leathanach Baile Publicjobs le teacht ar ghnéithe éagsúlafaoi inrochtaineacht.

Is féidir leis an léitheoir scáileáin an téacs a léamh amach, méid an chló a mhéadú, dath an tsuíomh gréasáin a athrú, zúmáil isteach le féachaint ar an leathanach, an masc scáileáin a úsáid, an foclóir a úsáid, comhaid éisteachta a íoslódáil nó an teanga a athrú.

Is féidir an suíomh gréasáin a aistriú go teangacha éagsúla lena n-áirítear Polainnis, Rómáinis, Spáinnis, Araibis, Sínis agus roinnt mhaith eile. Nuair a chliceálann tú ar an nasc Accessibility Tools, beidh an barra roghchláir le feiceáil ag barr an scáileáin agus tá treoir shimplí ann don úsáideoir le freagra a thabhairt ar cheist ar bith a bheadh agat faoi conas an barra uirlisí a úsáid.

Tá sé beartaithe againn inrochtaineacht a fheabhsú ar ár suíomh gréasáin.

Aiseolas

Má tá míchumas ort agus go n-úsáideann tú an suíomh gréasáin seo agus go bhfuil fadhb agat le hinrochtaineacht ar an suíomh nó más mian leat aon ghné maidir le hinrochtaineacht san fhoirgneamh nó faoinár seirbhísí a phlé, téigh i dteagmháil lenár nOifigeach Inrochtaineachta, Amanda Kavanagh. Tabhair faoi deara gur chóir fiosrúcháin nach bhfuil baint acu le míchumas a dhíriú chuig an Líne Chabhrach ag 01-8587400 nó Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Inrochtaineachta ag:

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Teileafón: 01-8587655

Sa phost nó i bpearsa chuig:
Amanda Kavanagh
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí,
Áras na Caibidle, 26 - 30 Sráid na Mainistreach Uachtarach,
Baile Átha Cliath 1.

Áras na Caibidle,
26 - 30 Sráid na Mainistreach Uachtarach,
Baile Átha Cliath 1.
Telephone: 01 8587400

Má tá rú faoi mhíchumas agus go dteastaíonn eolas uait, féach sa rannán Daoine faoi Mhíchumas section.