Foilseacháin

Grianghraf dubh agus bán de chúigear i ngrúpa, a ndromanna leis an gceamara agus a lámha in airde le boscaí daite forleagtha ar an ngrianghraf

Tá liosta dár bhfoilseacháin ar fad ar fáil thíos.

Cairt an Chustaiméar aagus Plean Gníomhaíochta do Sheirbhís do Chustaiméirí

Cairt an Chustaiméar

Plean Gníomhaíochta do Sheirbhís do Chustaiméirí

Rialachas Corparáideach

Socruithe Iniúchta agus Dearbhaithe 2023

An Bord Bainistíochta - Téarmaí Tagartha Bealtaine 2023

Socruithe Iniúchta agus Dearbhaithe Lúil 2021

Creat Rialachais Lúnasa 2021

An Bord Bainistíochta - Téarmaí Tagartha Meitheamh 2019

Cumasóirí Straiteiseach

Cumasóirí Straiteiseach i 2024

Cumasóirí Straiteiseach i 2023

Cumasóirí Straiteiseach i 2022

Cumasóirí Straiteiseach i 2021

Cumasóirí Straiteiseach i 2020

Cumasóirí Straiteiseach i 2019

Ráitis Straitéise

Ráitis Straitéise 2026

Ráitis Straitéise 2020-2023

Ráitis Straitéise 2017-2019

Ráitis Straitéise 2014-2016

Ráitis Straitéise 2011-2013

Ráitis Straitéise 2008-2010

Ráitis Straitéise 2005-2007

Ráitis Straitéise 2003-2005

Tuairiscí Nochtuithe Cosanta

Tuarascáil Bhliantúil Tuairiscí Nochtuithe 2020

Tuarascáil Bhliantúil Tuairiscí Nochtuithe 2019

Tuarascáil Bhliantúil Tuairiscí Nochtuithe 2018

Tuarascáil Bhliantúil Tuairiscí Nochtuithe 2017

Tuarascáil Bhliantúil Tuairiscí Nochtuithe 2016

An tAcht Bainistíochta Seirbhíse Poiblí

An tAcht Bainistíochta Seirbhíse Poiblí

Treoirlínte na Meán Sóisialta

Treoirlínte na Meán Sóisialta

An Coiste um Cheapacháin Ardleibhéil (T.L.A.C)

T.L.A.C Naoú Tuarascáil don Aire

Nóta Treorach do Chomórtais d’Ardfheidhmeannaigh

T.L.A.C Procedures

T.L.A.C An Cúigiú Tuarascáil don Aire

T.L.A.C An Ceathrú Tuarascáil don Aire

T.L.A.C Tríú Tuarascáil don Aire

T.L.A.C Dara Tuarascáil don Aire

T.L.A.C An Chéad Tuarascáil don Aire

Inniúlachtaí an Rúnaí Cúnta 2013

Comhaontuithe Seirbhíse Poiblí

Tuarascáil uasdátaithe ar an dul chun cinn ar Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí Nollaig 2012

Tuairisc nuashonraithe ar dhul chun cinn ar Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí Meitheamh

Gaiscí Táirgiúlachta

Coigiltí Bainte Amach

Seirbhísí Roinnte

Tuairisc faoi Dhul Chun Cinn faoin Chomhaontú Seirbhíse Poiblí Márta 2012

Tuairisc faoi Dhul Chun Cinn faoin Chomhaontú Seirbhíse Poiblí 2011

An Chéad Tuairisc faoi Dhul Chun Cinn faoin Chomhaontú Seirbhíse Poiblí

Tuarascálacha Bliantúla

Tuarascálacha Bliantúla 2022/

Tuarascálacha Bliantúla 2020 / Tuarascálacha Bliantúla 2019 / Tuarascálacha Bliantúla 2018 / Tuarascálacha Bliantúla 2017 / Tuarascálacha Bliantúla 2016 / Tuarascálacha Bliantúla 2015 / Tuarascálacha Bliantúla 2014 / Tuarascálacha Bliantúla 2013 / Tuarascálacha Bliantúla 2012 / Tuarascálacha Bliantúla 2011 /

Taifead Nochta Saoráil Eolais

Faisnéis maidir le comhfhreagras le hionadaithe tofa

Faisnéis maidir le Feachtais do Chomhairleoirí Ospidéil

Faisnéis maidir le Feachtais do Gharda

Orduithe Ceannaigh

2024 Orduithe Ceannaigh

Orduithe Ceannaigh - Raithe 1 2024

2023 Orduithe Ceannaigh

Orduithe Ceannaigh - Raithe 4 2023 /Orduithe Ceannaigh - Raithe 3 2023 / Orduithe Ceannaigh - Raithe 2 2023 / Orduithe Ceannaigh - Raithe 1 2023

2022 Orduithe Ceannaigh

Orduithe Ceannaigh - Raithe 4 2022 / Orduithe Ceannaigh - Raithe 3 2022 / Orduithe Ceannaigh - Raithe 2 2022 / Orduithe Ceannaigh - Raithe 1 2022

2021 Orduithe Ceannaigh

Orduithe Ceannaigh - Raithe 1 2021 / Orduithe Ceannaigh - Raithe 2 2021 / Orduithe Ceannaigh - Raithe 3 2021 / Orduithe Ceannaigh - Raithe 4 2021

2020 Orduithe Ceannaigh

Orduithe Ceannaigh - Raithe 1 2020 / Orduithe Ceannaigh - Raithe 2 2020 / Orduithe Ceannaigh - Raithe 3 2020 / Orduithe Ceannaigh - Raithe 4 2020

Miontuairiscí Chruinnithe Boird na SCP

Cruinniú Bhord na SCP, 21, Meitheamh 2023

Cruinniú Bhord na SCP, 9, Bealtaine 2023

Cruinniú Bhord na SCP, 1, Marta 2023

Cruinniú Bhord na SCP, 13, Nollaig 2022

Cruinniú Bhord na SCP, 3 Samhain 2022

Cruinniú Bhord na SCP, 19 Méan Fómhair 2022

Cruinniú Bhord na SCP, 22 Meitheamh 2022

Cruinniú Bhord na SCP, 20 Aibreán 2022

Cruinniú Bhord na SCP, 23 Feabhra 2022

Cruinniú Bhord na SCP, 1 Nollaig 2021

Cruinniú Bhord na SCP, 8 Samhain 2021

Cruinniú Bhord na SCP, 14 Meán Fómhair 2021

Cruinniú Bhord na SCP, 22 Meitheamh 2021

Cruinniú Bhord na SCP, 22 Aibreán 2021

Cruinniú Bhord na SCP, 17 Feabhra 2021

Cruinniú Bhord na SCP, 15 Nollaig 2020

Cruinniú Bhord na SCP, 2 Samhain 2020

Cruinniú Bhord na SCP, 22 Meán Fómhair 2020

Cruinniú Bhord na SCP, 1 Aibreán 2020

Cruinniú Bhord na SCP, 5 Feabhra 2020

Straitéis Chothromaíochta, Éagsúlachta agus Chuimsithe

Straitéis Chothromaíochta, Éagsúlachta agus Chuimsithe 2021-2023