MAIDIR LEIS NA hACMHAINNÍ TEAGAISC

Anseo, gheobhaidh tú gach ní atá ag teastáil uait chun tacaíocht a thabhairt do do dhaltaí agus iniúchadh á dhéanamh acu ar an earnáil phoiblí agus ar na gairmeacha a mbeidh siad in ann teacht orthu - agus tá gach ní in aon rannán amháin. Tá neart pointí foghlama ar fáil sa phacáiste acmhainní nua-athchóirithe seo do ranganna Idirbhliana, ATF agus GCAT chun an earnáil phoiblí a shoiléiriú ar bhealach spraíúil, áisiúil agus tarraingteach.

Tá 5 phlean ceachta sa phacáiste, mar aon le níos mó ná 9 gconair ghairme agus dteistimeireacht ó sheirbhísigh phoiblí ata ag obair faoi láthair.

Díríonn gach plean ceachta ar thopaic ar leith a bhaineann le gairmeacha san earnáil phoiblí agus tá na nithe seo a leanas san áireamh:

 • Sleamhnáin PowerPoint don Seomra Ranga
 • Treoracha Ceachta do Mhúinteoirí
 • Bileoga oibre agus gníomhaíochtaí do Dhaltaí
 • Freagraí na mBileog Oibre don Mhúinteoir (más cuí)
Íoslódáil an Treoir do Mhúinteoirí maidir le hAcmhainní

Molaimid duit CLÁRÚ ar ár liosta ríomhphoist ionas gur féidir leat an t-eolas is déanaí a fháil maidir le hacmhainní agus imeachtaí atá le teacht.


CLÁRAIGH ANOIS


AN EARNÁIL PHOIBLÍ - 5 PLEAN CEACHTA

 • BUNEOLAS FAOIN EARNÁIL PHOIBLÍ

  BUNEOLAS FAOIN EARNÁIL PHOIBLÍ

  Mar achoimre ar an earnáil phoiblí, déanfaidh daltaí scrúdú ar an earnáil phoiblí agus ar an earnáil phríobháideach, ar fho-earnálacha laistigh den earnáil phoiblí, agus ar an gcaoi ar féidir úsáid a bhaint as CareersPortal.ie chun róil san earnáil phoiblí a chuardach.

 • RÉIMSÍ SPÉISE GAIRME AGUS AN EARNÁIL PHOIBLÍ

  RÉIMSÍ SPÉISE GAIRME AGUS AN EARNÁIL PHOIBLÍ

  Sa cheacht seo, aithneoidh daltaí earnálacha gairme a bhfuil suim acu iontu agus déanfaidh siad nasc idir na hearnálacha sin agus gairmeacha san earnáil phoiblí trí úsáid a bhaint as an bPróifíleoir do Shainspéiseanna Gairme ar CareersPortal.ie.

 • EARNÁLACHA GAIRME AGUS AN EARNÁIL PHOIBLÍ

  EARNÁLACHA GAIRME AGUS AN EARNÁIL PHOIBLÍ

  Sa cheacht seo, foghlaimeoidh daltaí faoi réimse earnálacha gairme agus faoin gcaoi a mbaineann siad leis na ranna rialtais agus aithneoidh siad na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir róil san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach.

 • CONAIRÍ GAIRME SAN EARNÁIL PHOIBLÍ

  CONAIRÍ GAIRME SAN EARNÁIL PHOIBLÍ

  Sa cheacht seo, foghlaimeoidh daltaí faoi phointí iontrála do chonairí gairme, na conairí dul chun cinn agus an grádlathas sa státseirbhís, agus déanfaidh siad imscrúdú ar ról san earnáil phoiblí.

 • AG BREATHNÚ AR AN DRÉIMIRE GAIRME

  AG BREATHNÚ AR AN DRÉIMIRE GAIRME

  Sa cheacht seo, foghlaimeoidh daltaí cad atá i gceist leis an téarma ‘dréimire gairme’ agus déanfaidh siad nasc idir an dréimire gairme agus cáilíochtaí, oiliúint, taithí agus réimsí spéise.
  BUAIL LENÁR nDAOINE - 9 bPLEAN CEACHT, FÍSEÁN & PRÓIFÍL GAIRMEACHA

  • CUIR AITHNE AR JULIANA

   CUIR AITHNE AR JULIANA
   SLÁINTE & SÁBHÁILTEACHT

   Is Oifigeach Cléireachais Sealadach (TCO) i Sláinte agus Sábháilteacht leis an Roinn Coimirce Sóisialaí í Juliana.

  • CUIR AITHNE AR JACOB

   CUIR AITHNE AR JACOB
   OIFIGEACH CUMARSÁIDE

   Is Oifigeach Cumarsáide (leibhéal an Oifigigh Feidhmiúcháin) é Jacob i Roinn an Taoisigh.

  • CUIR AITHNE AR VICTORIA

   CUIR AITHNE AR VICTORIA
   EACNAMAÍOCH

   Thosaigh Victoria a Gairm nuair a bhí sí 24 bliana d’aois agus oibríonn sí faoi láthair mar Eacnamaí (Oifigeach Riaracháin) sa Roinn Oideachais.

  • CUIR AITHNE AR ALLAYNE

   CUIR AITHNE AR ALLAYNE
   OIFIGEACH RIARACHÁIN

   Is Oifigeach Riaracháin í Allayne san Aonad um Fheidhmíocht Cúraim Leanaí agus Obair Shóisialta sa Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLÓ)

  • CUIR AITHNE AR IMED

   CUIR AITHNE AR IMED
   FEIDHMEANNACH FORBARTHA

   Is Feidhmeannach Forbartha Gnó Réigiúnaigh é Imed le Gníomhaireacht Forbartha Tionscail na hÉireann

  • CUIR AITHNE AR KATRINA

   CUIR AITHNE AR KATRINA
   LEAS-ARD-CHONSAL

   Tá Katrina ina Leas-Ard-Chonsal na hÉireann i Hong Cong agus Macao (3ú leibhéal Rúnaí) leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha.

  • CUIR AITHNE AR ADEOLA

   CUIR AITHNE AR ADEOLA
   ACMHAINNÍ DAONNA

   Is Oifigeach Riaracháin í Adeola i rannán Acmhainní Daonna na Roinne Dlí agus Cirt.

  • CUIR AITHNE AR ALAN

   CUIR AITHNE AR ALAN
   LÁIMHSEÁLAÍ MADRAÍ

   Thosaigh Alan in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim mar Oifigeach Cléireachais agus chuir sé isteach ar ról mar Láimhseálaí Madraí i Rannóg na gCustam.

  • CUIR AITHNE AR NIAMH

   CUIR AITHNE AR NIAMH
   RIALTÓIR LEIGHIS

   Is Rialtóir Éigeandála Leighis í Niamh leis an Ionad Oibríochta Éigeandála Náisiúnta – an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna.   CLÁRAIGH AR ÁR LIOSTA RÍOMHPHOIST

   A Mhúinteoirí agus a Threoirchomhairleoirí, cláraigh ar ár liosta ríomhphoist inniu chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir leis an earnáil phoiblí agus chun coinneáil ar an eolas maidir leis an nuacht, na himeachtaí agus na hacmhainní teagaisc is déanaí.


   AISEOLAS

   Ba bhreá linn aiseolas a fháil uait faoinár n-acmhainní. Tabhair aiseolas dúinn faoi na rudaí a bhfuil tú sásta leo nó faoi rudaí sa bhreis ar chóir dúinn cur leis na hacmhainní, dar leat. Táimid ar fáil ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

   • “Is cultúr na scoile é”

   • “Tá obair iontach i gceist”

   • “Is dócha gur ceannródaithe sibh”

   • “Tá réimse iontach acmhainní ar fáil”

   • “Tá na hacmhainní thar barr”

   • “Is BREÁ liom an méid a sheol sibh”

   • “Tá sé in am tionscadal den chineál seo a chur ar siúl”

   • “Cheap mé go raibh gach rud an-chabhrach”


    CEISTEANNA COITIANTA DO MHÚINTEOIRÍ