Paiteolaíocht

Tá an phaiteolaíocht mar bhonn agus mar thaca ag gach gné den mhíochaine, ó thástáil dhiagnóiseach agus monatóireacht ar ghalair ainsealacha go dtí taighde géiniteach ceannródaíoch agus teicneolaíochtaí aistrithe fola agus tá sí lárnach maidir le gach cineál ailse a dhiagnóisiú.

Is sain-liachleachtóirí iad paiteolaithe comhairleacha a dhéanann staidéar ar an gcúis atá le galair agus ar na bealaí a dtéann galair i bhfeidhm ar ár gcorp ach athruithe sna fíocháin agus san fhuil agus i sreabháin choirp eile a scrúdú. Léiríonn cuid de na hathruithe seo an fhéidearthacht atá ann chun galar a fhorbairt, agus léiríonn cuid eile acu a láithreacht, a chúis nó a olcas agus atá sé nó déantar monatóireacht ar a dhul chun cinn nó ar thorthaí na cóireála. Ó neamhthorthúlacht a imscrúdú go taighde ar neamhoird néareolaíocha, tá gairmeacha a bhaineann le paiteolaí comhairleach thar a bheith ilghnéitheach – agus dírítear ar réimse éagsúil maidir le galar a chosc, a dhiagnóisiú agus a chóireáil.

In Éirinn, is iomaí réimse gníomhaíochta lena mbaineann paiteolaíocht: Paiteolaíocht Cheimiceach, Haemaiteolaíocht, Histeapaiteolaíocht, Imdhíoneolaíocht agus Micribhitheolaíocht.