Tá sé tugtha faoi deara againn go bhfuil teachtaireachtaí á seoladh ar WhatsApp ina dtugtar le fios gur ó publicjobs.ie a tháinig siad agus gur féidir go bhfuil nasc idir seo agus sceamáil a dhíríonn ar chuardaitheoirí poist. Is féidir go mbeidh na daoine atá i mbun na sceamála seo i dteagmháil leat le tairiscint poist chun iarracht a dhéanamh eolas pearsanta nó airgeadais a fháil uait.

Ba mhaith linn an deis seo a thapú chun a chur i gcuimhne do gach iarrthóir nach ndéanaimid teagmháil le hiarrthóirí ach amháin trína gclár teachtaireachtaí ar publicjobs.ie, trí mheán an ríomhphoist nó ar an nguthán. Ní théimid i dteagmháil le hiarrthóirí trí WhatsApp.

Táimid tar éis a bheith i dteagmháil leis na Gardaí agus leis an Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála, a mholann d’éinne a fhaigheann teachtaireachtaí amhrasacha iad a thuairisciú do WhatsApp agus bac a chur ar an uimhir a bhaineann leo. Má tá imní ort faoi aon chomhfhreagras a fhaigheann tú a bhfuil an chuma air gur ó publicjobs.ie a tháinig sé, téigh i dteagmháil linn trí Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Arís, ní théann ár bhfoireann i dteagmháil le hiarrthóirí trí WhatsApp. Iompraíonn siad iad féin ar bhealach gairmiúil i gcónaí agus ní iarrfaidh siad ort eolas a roinnt leo ar bhealach amhrasach. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na daoine sin a dhírigh ár n-aird ar an sceamáil seo.

Seo a leanas roinnt ceisteanna a chabhróidh leat teachtaireacht bhréagach a aithint:
• An raibh tú ag súil leis an teachtaireacht seo?
• An aithníonn tú an uimhir nó an seoladh ríomhphoist?
• An bhfuil botúin/botúin chló sa teachtaireacht?
• An luaitear tuarastail nó socruithe oibre míréadúla sa teachtaireacht?
• An iarrtar ort eolas pearsanta, cáipéisí, nó airgead a chur ar fáil?
• An bhfuil nasc sa teachtaireacht? Ná cliceáil ar nasc ar bith a thagann chugat ó fhoinse nach bhfuil muinín agat aisti.

Má fuair tú teachtaireacht den chineál seo agus má chuir tú airgead ar fáil nó má roinn tú sonraí do chuntais bhainc le héinne, ba chóir duit dul i dteagmháil le do bhanc a luaithe is féidir.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leat arís as do chomhoibriú agus má fhaigheann tú teachtaireacht WhatsApp ina dtugtar le fios gur ó publicjobs.ie a tháinig sí, téigh i dteagmháil linn trí Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.