An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Allan Gilligan Profile Picture

Thosaigh mé ag obair sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Mheithimh 2012 nuair a chríochnaigh mé mo staidéar ar Eacnamaíocht in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Thaitin an Státseirbhís liom mar gur thug sé deis dom beartas poiblí a cheapadh ag am nuair a bhí dúshláin mhóra i ngeilleagar na hÉireann.

Tá áthas orm gur thosaigh mé ag obair sa roinn mar gur tugadh freagrachtaí agus deiseanna dom ón chéad lá. Cuireann an roinn fáilte roimh smaointe nua a thagann ó dhaoine nua san oifig agus tá neart deiseanna ann beartas a cheapadh leis an bhainistíocht ag an leibhéal is sinsearaí. Bhain mé taitneamh ar leith as ionadaíocht a dhéanamh don roinn ag cruinnithe de chuid an AE agus den IMF (International Monetary Fund), páipéir a scríobh agus iad a chur os comhair an bhoird bainistíochta, agus freastal ar sheisiúin sa Dáil ar lá an Bhuiséid.

Tríd is tríd tá éagsúlacht san obair a dhéanaim agus tá deiseanna do dhul chun cinn agus do thaisteal ann chomh maith le tionchar a imirt ar bheartas.