An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála / An Státseirbhís

Treas Rúnaí

Ross Church, Treas Rúnaí

Faoi láthair tá mé i mo Cheannaire Tánaisteach ar Mhisean in Ambasáid na hÉireann i Singapore ó tháinig mé anseo i mí Lúnasa 2015. Chuaigh mé isteach sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála i mí Aibreáin 2014 agus bhí mé ag obair san Oifig Preasa. Bhí mé ag obair cheana leis an Fhoireann Cumarsáide d’Ardionadaí an AE, Catherine Ashton.

Mar Cheannaire Tánaisteach an Mhisin tugaim tacaíocht d’obair an Ambasadóra chomh maith le hobair an ÚFT agus Fiontar Éireann a bhfuil baill foirne acu ann. Ó Singapore tá an Ambasáid creidiúnaithe leis na hOileáin Fhilipíneacha, An Tíomór Thoir agus Brúine. Oibrímid leis na ceangail mhaithe atá ag Éirinn leis na tíortha seo a chothú go háirithe i dtaca le trádáil, infheistíocht agus oideachas. Déanaimid iarracht fosta ceangail a chothú i dtaca le turasóireacht agus cultúr. Oibrímid fosta le muintir na hÉireann i Singapore agus tá idir 2,000 agus 3,000 díobh ann. Tá timpeall 50 comhlacht Éireannach ag obair i Singapore faoi láthair.

Is maith liom a bheith ag obair ar son na hÉireann agus oibriú don tír that lear trí leas agus caighdeáin na hÉireann a chur chun cinn agus a chosaint. Thaitin sé go mór liom an deis a bheith agam taisteal chuig áiteanna éagsúla sa domhan agus oibriú le daoine ó chultúir dhifriúla, Sierra Leone, an Aetóip agus Malawi san áireamh. Beidh mé ag obair i Singapore ar feadh 3-4 bliana agus ina dhiaidh sin tiocfaidh mé ar ais go Baile Átha Cliath ar feadh roinnt blianta sula dtabharfar sannachán eile dom.

Mholfainn do chéimí ar bith a bhfuil suim ar leith aige/aici sa tseirbhís phoiblí agus a bheith ag obair ar son na hÉireann smaoineamh ar iarratas a dhéanamh chuig an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Ní mór teacht aniar a bheith ionat, a bheith solúbtha agus oscailte ó thaobh athrú de ach is gairm ar leith í ina bhfuil éagsúlacht agus atá spreagúil.