Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Image1

Oibrím faoi láthair mar Oifigeach Riaracháin i Rannóg Iniúchta agus Ionchúiseamh na gCoimisinéirí Ioncaim. Bhí taithí agam ar Airgeadas; bhain mé amach B.Sc. i mBainistíocht & Margaíocht ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus ansin shocraigh mé cáilíocht mar Chomhairleoir Cairte Cánach in Institiúid Cánach na hÉireann a bhaint amach. D'oibrigh mé i roinnt comhlachtaí cunstasíochta beaga agus meánmhéide le linn m'oiliúint ar chúrsaí cánacha agus tar éis mo cháilíochta.

Thosaigh mé leis na Coimisinéirí Ioncaim sa bhliain 2010 agus bainistím fiosrúcháin atá bunaithe ar thionscadail inar sainaithníodh go raibh riosca suntasach cánach. Sa phost seo ní mór dom eolas speisialta cánach a bheith agam agus thug sé deis dom mo scileanna bainistíochta, idirphearsanta agus idirbheartaíochta a fhorbairt a thuilleadh. D'fhoghlaim mé cuid mhaith freisin faoi achomhairc cánacha agus faoin phróiseas dlí trí bheith ag obair in oifig na nDlíodóiri Ioncaim agus le hAbhcóide Sinsearach maidir le roinnt achomharc agus Athbhreithniú Dlí san Ard-Chúirt.

Ba é an rud is mó a mheall mé chuig gairm sa Státseirbhís, an deis a bhí ann ar dhul chun cinn in eagraíocht mhór. Taitníonn na huaireanta solúbtha agus an timpeallacht chairdiúil ó thaobh teaghlaigh de liom os rud é go bhfuil clann óg agam.