An Roinn Oideachais agus Scileanna / Státseirbhís

Oifigeach Feidhmiúcháin

Roseann Gilligan

Thosaigh mé sa Státseirbhís tar éis céim Baitsiléir Tráchtála (Idirnáisiúnta agus Gearmáinis) a bhaint amach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus tugadh post dom leis an Aonad Iniúchta Inmheánaigh sa Roinn Oideachais agus Scileanna (DES). Tús iontach a bhí ann mar gur thug sé léargas iontach dom faoin Roinn i gcoitinne. Tugadh a lán freagrachta dom i mo chéad ról agus tugadh seans dom fiú amháin iniúchadh a dhéanamh liom féin. Cé go raibh mé neirbhíseach ar dtús, thug mo bhainisteoirí a lán tacaíochta dom agus níor mhothaigh mé riamh go raibh mé liom féin. B'éigean dom labhairt le ceannasaithe na rannóga, mo thorthaí agus mo mholtaí a thaifead agus faoi dheireadh an tuairisc iniúchta dheiridh a chur le chéile. Mhothaigh mé go raibh éacht déanta agam nuair a chuir mé an obair chríochnaithe ar aghaidh le ceangail!

Tar éis 18 mí iarradh orm dul ag obair in Oifig an Aire. Athrú mór a bhí ann ó Iniúchadh Inmheánach ach thug mé faoi. Tá a lán éagsúlachta i gceist in Oifig an Aire - ní bheadh a fhios agat cén obair a thabharfaí duit ó lá go lá! Den chuid is mó, bím ag déileáil le comhfhreagras práinneach don Aire, cuirim nótaí eolais le chéile do chruinnithe den Chomh-aireacht gach seachtain, cuidím le hiarratais maidir le Saoráil Eolais (FOI) a ullmhú agus bím ag déileáil le fiosrúcháin ó bhaill den phobal. Tógaim áit an Rúnaí Phríobháidigh fosta a chiallaíonn go mbím ag obair leis an Aire sa Roinn nó, nuair atá an Dáil ar siúl, i dTeach Laighean. Bíonn an gnáth-lá i dTeach Laighean an-ghnóthach agus bíonn a lán éagsúlachta ann, rud a choinníonn mé ar m'aire. De bharr a bheith ag obair in Oifig an Aire, bhí deis agam a bheith ag obair in Oifig Preasa na Roinne ar feadh roinnt seachtainí rud a bhí dúshlánach, agus bhain mé an-taitneamh as an deis.

Ach ní obair ar fad atá i gceist! Tá gnéithe maithe sóisialta ag baint leis an Roinn agus tá cairde maithe nua agam le cúpla bliain. Maidir le céimithe amach anseo gur mhaith leo a bheith ag obair sa Státseirbhís, mholfainn go láidir é mar ionad oibre, mar áit chun sár-thaithí a bhaint amach, tá saol sóisialta maith ann agus tá sár-oiliúint agus sár-thacaíocht ar fáil chomh maith.