An Roinn Airgeadais / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Ian Power

Chríochnaigh mé mo chéim i nGnó, Eacnamaíocht agus Staidéar Sóisialta i gColáiste na Tríonóide ina raibh eolaíocht pholaitiúil mar phríomhábhar. Ina dhiaidh sin chríochnaigh mé M.Sc. le hEacnamaíocht i TCD i samhradh na bliana 2013.

Le linn mo thréimhse sa choláiste, chuir mé suim ar leith i bpolataíocht agus i ngnóthaí reatha agus nuair a fuair mé mo chéim, theastaigh uaim taithí a bhaint amach sa réimse. Dá bharr sin, ghlac mé intéirneacht le comhlacht comhairleachta i ngnóthaí poiblí atá bunaithe i mBaile Átha Cliath. Bhí mé ag obair le foireann ina raibh an tIar-Aire Airgeadais páirteach, ag ullmhú tuairisce faoi chion tairbhe eacnamaíoch thionscal pórú capall agus rásaíocht chapall na hÉireann.

Ina dhiaidh sin rinne mé intéirneacht le hiris pholaitíochta atá bunaithe i Iarúsailéim. Bhí orm blaganna a chur ar shuíomhanna gréasáin irisí chomh maith le gníomhaíochtaí tiomsú airgid ar nós eagarthóireacht agus léamh profaí ar thograí do dheontais agus ar iarratais ar chistiú.

Tar éis dom na hintéirneachtaí seo a chríochnú, bhí a fhios agam gur mhaith liom dul le gairm ina bhféadfainn a bheith ag déileáil le ceisteanna polaitíochta agus eacnamaíochta is tábhachtaí an lae. Dá bharr sin shocraigh mé iarratas a dhéanamh ar an phost mar OR sa státseirbhís agus d'éirigh liom san fheachtas earcaíochta is déanaí agus cuireadh ag obair mé le Rannóg Eacnamaíoch na Roinne Airgeadais i mí Mhárta 2014.

Tugtar freagracht duit láithreach sa phost mar OR agus cé nár thosaigh mé ach cúpla seachtain ó shin, tugadh roinnt tascanna dom cheana lena n-áirítear nótaí a scríobh don aire, freagraí a dhréachtú do cheisteanna parlaiminte agus freastal ar chruinnithe monatóireachta tar éis na gclár le hoifigigh an AE agus le eacnamaithe Éireannacha mór le rá.