Roinn an Taoisigh / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

David Crowe Oifigeach Riarachain

Le linn dom a bheith ag staidéar an Dlí Chorparáidigh agus na hEolaíochta Eacnamaíochta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, níor smaoinigh mé riamh ar an Státseirbhís mar ghairm mar nach raibh siad ag earcú ag an am. Nuair a chonaic mé fógra an chomórtais don chéad uair, bhí deis agam smaoineamh dáiríre a dhéanamh faoi don chéad uair.

Nuair a rinne mé iarratas ar dtús ní raibh ach beagán eolais agam faoi ról agus faoi dhualgais na státseirbhíse maidir leis an rialtas a reáchtáil. As sin amach, d'fhoghlaim mé roinnt mhaith faoin tábhacht a bhaineann lenár bhfreagrachtaí agus faoin tionchar is féidir a bheith againn ar mhuintir na tíre. Cé go socraíonn an rialtas beartas, tá muid freagrach as agus as a chinntiú go gcuirtear é i bhfeidhm go héifeachtach ar an láthair. Dúshlán maith atá ann a bheith páirteach i dtacaíocht a thabhairt don rialtas maidir le beartas a shocrú.

Faoi láthair tá mé ag obair i rannóg Eacnamaíoch, Thuaisceart Éireann agus sa rannóg Idirnáisiúnta i Roinn an Taoisigh. Cé nár thosaigh mé ach le déanaí, d'ullmhaigh mé nótaí cheana féin don Taoiseach agus d'oifigigh shinsearacha eile agus bhí páirt ar leith agam an Clár Athchóirithe Náisiúnta a dhréachtú sula gcuirtear é chuig an Coimisiún Eorpach. Doiciméad tras-rialtais a bhí ann agus bhí orainn oibriú le roinnt mhaith ranna eile agus bhí réimse scileanna ag teastáil. Ba seo an eachtra ba mhó agam go dtí seo nuair a d'fhreastail mé ar Choiste Oireachtais leis an Aire O Donnchu faoin Chlár Athchóirithe Náisiúnta.

Shíl mé gur thug na bainisteoirí agus mo chomhghleacaithe sa rannóg an-tacaíocht dom socrú sa phost agus maidir le treoir a thabhairt dom faoi mo chuid oibre agus chuir Seirbhís Eacnamaíoch agus Measúnaithe Rialtas na hÉireann (IGEES) a lán oiliúna ar fáil chun leanúint le m'fhorbairt ghairmiúil.

Rud ar leith is ea na huaireanta oibre solúbtha sa phost, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca cothromaíocht oibre is saoil a bhainistiú go héasca.

Faoi láthair tá mé ag dúil leis na deiseanna taistil agus don obair éagsúil atá ar fáil sa phost. Tá comhghleacaí de mo chuid sa rannóg faoi láthair i Shanghai agus tá cláir bhliantúla ann le dul ar iasacht le gníomhaireachtaí Eorpacha. Tá deiseanna iontacha ann d'obair éagsúil sa státseirbhís mar gur féidir mé a aistriú chuig rannóga eile sa tseirbhís ar feadh tréimhse ama rud a chuireann le mo ghairmréim.