Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Áine Brennan

Rinne mé staidéar ag Ghnó agus an Dlí i UCD. Tar éis mo chéim a bhaint amach, thraenáil me mar chuntasóir le ceann den "cheithre chomhlacht mhóra".

Is Oifigeach Riaracháin mé i mbrainse II d'Árachas Corparáideach de Ghnó Corparáideach agus Rannóg Idirnáisiúnta de Sheirbhísí Reachtach Ioncaim.

Ceann de na cúiseanna gur thosaigh mé sa Státseirbhís is ea gur oibrigh mé san earnáil phríobháideach ar feadh trí bliana agus theastaigh ról spreagthach uaim a thug cothromaíocht oibre is saoil níos fearr dom. Chomh maith le sin thaitin an éagsúlacht oibre agus róil sa Státseirbhís liom.

Tá mo ról suimiúil agus dúshlánach agus seo iad cuid de na príomh-fhreagrachtaí atá orm:

  • Taighde a dhéanamh agus forálacha a dhréachtú don Bhille Airgeadais bliantúil i dtaca leis an "Bhuiséad"
  • Tacaíocht theicniúil a thabhairt do dhá cheanna dár bpríomh-rannóga, Seirbhísí Teicniúla Réigiúnacha (RTS) agus Rannóg na gCásanna Móra (LCD) faoi cheisteanna casta dleathacha.
  • Anailís agus tuairisciú a dhéanamh ar rialú an CJEU (Cúirt Breithiúnais an Aontais Eorpaigh) a dhíríonn ar impleachtaí do Cháin Chorparáideach na hÉireann.

Ó thosaigh mé leis na Coimisinéirí Ioncaim, thug mo chomhghleacaithe sár-thacaíocht dom. Mhínigh mo bhainisteoir mo chuid dualgas go soiléir dom agus mhínigh sé príomh-spriocanna agus plean gnó na foirne go maith dom.

Tugadh deis dom go luath mo thaithí mar chuntasóir cáilithe a úsáid chun páipéar tábhachtach a fhorbairt faoi chaighdeáin nua custasaíochta. Tá an páipéar seo á phlé faoi láthair le coiste ardleibhéal Ioncaim ina bhfuil roinnt cleachtóirí seachtracha san áireamh. Is breá liom obair a rinne mé a fheiceáil á úsáid chun cinntí a dhéanamh ar cheisteanna tábhachtacha don eagraíocht.

Maidir le mo ghairmréim, ba mhaith liom dul chun cinn a dhéanamh in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim agus deiseanna a ghlacadh maidir le taithí sa bhreis a fháil i ranna rialtais éagsúla.

Taitníonn mo phost go mór liom ach tá mé in ann sult a bhaint as gnéithe éagsúla den saol ar nós taisteal, siamsaíocht agus aclaíocht.