Roinn an Taoisigh / Státseirbhís

Oifigeach Feidhmiúcháin

Marc McManus

Thosaigh mé sa Státseirbhís, leis an Roinn Saothair sna 1980idí. Tar éis roinnt blianta thóg mé sos gairme chun dul ag obair thar lear. Tháinig mé ar ais i dtús na 1990idí agus nuair a phill mé, thosaigh mé ag obair i Roinn an Taoisigh mar OF sa bhliain 2001.

Sa bhliain 2008, cheap mé go mbainfinn leas as cáilíocht oideachais agus rinne mé céim Onóracha i mBainistíocht Phoiblí, agus thug an Roinn tacaíocht dom le linn an chúrsa ceithre bliana. Aithnítear go bhfuil an cúrsa i mBainistíocht Phoiblí de chuid an IPA fíor-éifeachtach i ndíriú ar na ceisteanna agus na dúshláin atá ag an Státseirbhís agus maidir leis na scileanna agus an cumas a thabhairt do chéimithe atá riachtanach chun tabhairt faoi na dúshláin seo agus dea-thorthaí a bhaint amach. Le linn mo chuid ama i Roinn an Taoisigh, bhí an t-ádh orm go raibh deis agam a bheith páirteach maidir le ionscnaimh thábhachtacha Rialtais a sholáthar, lena n-áirítear, an próiseas do Chairt an Chustaiméara, athbhreithniú an OECD den tSeirbhís Phoiblí, Gradaim an Taoisigh do Shármhaitheas Seirbhíse Poiblí agus an Tascfhórsa Nuálaíochta.

I láthair na huaire tá mé ag obair le Seirbhísí Bainistíochta sa Roinn. Is léir go bhfuil tábhacht stairiúil agus chultúrtha ag baint le Foirgnimh an Rialtais agus sa mhéid sin, tá ról fíor-thábhachtach agam féin agus ag mo chomhghleacaithe maidir le tacaíocht a thabhairt don Taoiseach agus d'obair laethúil na Roinne agus chomh maith le sin, ceann de na comharthaí tíre ailtireachta is soaitheanta agus is mó cáil sa tír a chothabháil agus a chaomhnú. Pléim le hOOP, le ceardaithe, le healaíontóirí, le dealbhóirí agus le daoine éagsúla chun sár-bhail a choinneáil ar fhoirgneamh dá leithéid. Post dúshlánach atá ann ach bainim luach saothair as agus is cinnte go dtugann sé léargas nua dom faoin obair a dhéanann Státseirbhíseach.