Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Chad Evans

Rinne mé staidéar ar an dlí corparáideach agus gnó in Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus chríochnaigh mé mo Mháistreacht i nDlí Tráchtála i UCD. Ina dhiaidh sin rinne mé Ard-Dioplóma i dTeicneolaíocht Eolais.

Faoi láthair tá mé ag obair le hIniúchtaí agus Fiosrúcháin Ioncaim. Déanaim iniúchtaí ríomhaire ar ghnólachtaí agus tá mé freagrach as foireann iniúchóirí i m-aonad.

Tá baint le mo chuid oibre in Ioncam suimiúil agus dúshlánach. Eagraíocht bhríomhar agus cheannródaíoch is ea eagraíocht na gCoimisinéirí Ioncaim. Tugtar an deis dom a bheith i gceannas ar mo chuid oibre féin agus moltar dom oibriú as mo stuaim féin. Ní hionann dhá iniúchadh ar bith, tá éagsúlacht san obair agus d'fhoghlaim mé a lán ó thosaigh mé.

Tá cumas maith oiliúna agus tacaíochta in Ioncam rud a chinntíonn go bhfuil tú ullamh agus go bhfuil tacaíocht agat do do ról. Tá dearcadh láidir ar bheith ag obair le chéile in Ioncam ina roinneann gach duine a gcuid eolais agus a dtaithí.