Róisín Carlos

Stiúrthóireacht um Chomhar Idirnáisiúnta agus Forbairt an Choimisiúin Eorpaigh

Oiliúnaí

Roisin Carlos

Chríochnaigh mé Baitsiléir Ealaíon sa pholaitíocht agus sa stair in Ollscoil na héireann, Baile átha Cliath. Bhí spéis phaiseanta agam i bpolaitíocht Eorpach agus spreag sé mé Máistreacht a roghnú ag Coláiste na hEorpa in Brugge. Leag mo staidéir iarchéime béim ar an ról tábhachtach a chomhlíonann an AE, mar aon leis an iomaí ionchas gairme a chuireann sé ar fáil d’iarchéimithe ar spéis leo an réimse seo.

Tháinig an deis aníos, ar dtús, chun taithí phraiticiúil ghairmiúil a fháil ar ghnóthaí an AE nuair a fuair mé socrúchán Erasmus sa Bhruiséil, ag oibriú leis an ngnóthas sainchomhairleoireachta FleishmanHillard. Ba bhealach iontach é seo chun bliain Erasmus a dhéanamh agus chun taithí fhiúntach ghairmiúil a fháil. Bhí mé ag oibriú i dtimpeallacht spreagúil ghnóthaí poiblí, agus fuair mé léargas iontach ar nósanna imeachta agus institiúidí na hEorpa. Thairis sin, thug sé mo chéad bhlas dom ar réadúlacht laethúil na hoibre sa Bhruiséil.

I ndiaidh na taithí seo, thapaigh mé deis eile chun oibriú le gnóthaí an AE. Le linn mo chéid bhliana ag Ollscoil na héireann, Baile átha Cliath (UCD), d’oibrigh mé go dlúth leis an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne sa Bhruiséil agus i Rannóg AE Roinn an Taoisigh, fad a thug mé faoi phost ambasadóir Gairme AE in UCD. Bealach iontach a bhí i bpoist san AE a chur chun cinn chun níos mó a fhoghlaim faoin réimse fairsing deiseanna atá ar fáil d’iarchéimithe éireannacha ar fud Institiúidí agus Ghníomhaireachtaí na hEorpa.

Ar cheann de na bealaí is mó a ghabhann iarchéimithe an AE chun post a bhaint amach sa Bhruiséil, agus an bealach a ghabh mé féin, is ea Cúrsa Oiliúna a dhéanamh ag an gCoimisiún Eorpach, ar a dtugtar an ‘Leabhar Gorm’ chomh maith. Roghnaítear tuairim is 40 iarchéimí éireannach i ngach seisiún, agus ar ábharaí an tsaoil, táim i measc na ndaoine a bheidh ag tosú i nDeireadh Fómhair 2015 sa Stiúrthóireacht um Chomhar Idirnáisiúnta agus Forbairt (DG DEVCO). Táim ag dréim le tús a chur leis an eispéireas seo go luath agus blas a fháil ar an saol taobh istigh den Choimisiún Eorpach!

Bunaithe ar an eispéireas a bhí agam go dtí seo, mholfainn d’iarchéimithe éireannach go mór chun smaoineamh ar thabhairt faoi ghairmeacha an AE. Ceapaim go bhfuil nós fairsing ann chun daoine óga éireannacha a fhostú sa Bhruiséil, go háirithe mar gheall gur cainteoirí dúchais an Bhéarla sinn! Tá an oiread sin roghanna ar fáil, mar sin, is é an chomhairle is fearr is féidir liom a thabhairt ná chun iarratas a dhéanamh ar gach cúrsa oiliúna a bhféadfadh spéis a bheith agat ann, i measc gach institiúide agus gníomhaireachta san AE, chun na roghanna a bheidh agat a choimeád a fhairsinge is féidir.