An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Victoria Oyewole Oifigeach Riaracháin

Chríochnaigh mé mo chéim le hEacnamaíocht, Polaitíocht agus Dlí in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Ina dhiaidh sin chríochnaigh mé iarchéim le hEacnamaíocht i gColáiste na hOllscoile Corcaigh. Le linn dom a bheith san ollscoil, chuir mé suim ar leith in eacnamaíocht agus i mbeartas eacnamaíochta.

Bhí suim agam sa Státseirbhís mar gur thug sé deis dom cur le agus beartas eacnamaíoch a cheapadh. Mar gheall ar an suim seo rinne mé iarratas ar phost mar Oifigeach Riaracháin mar Eacnamaí sa Státseirbhís. Bhí an t-ádh orm gur cuireadh mé chuig Rannóg Lárnach Bainistíochta Caiteachais agus Beartais sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Aibreáin 2108.

Foghlaim agus Forbairt

Bhain mé luach saothair as mo ról mar Oifigeach Riaracháin. Tugadh deiseanna agus dualgais dom ón chéad lá. In am gairid bhí baint agam le tionscadail agus tascanna éagsúla. Bhí deis agam cur le taighde eacnamaíoch, agus chuidigh mé fosta le bainistíocht ar an Athbhreithniú Caiteachais agus bhí baint agam le beartas a cheapadh leis an bhainistíocht ag leibhéal sinsearach.

Tríd is tríd tá tacaíocht ar fáil agus is áit chairdiúil agus oscailte an réimse oibre. Molann an roinn go mór do dhaoine iad féin a chur chun cinn go pearsanta agus go gairmiúil trí oiliúint agus trí fhorbairt. Cuirtear a lán deiseanna ar fáil chun d’oideachas agus do scileanna a chur chun cinn. Bhain mé leas as a bheith ag obair le comhghleacaithe agus leis an bhainistíocht a bhfuil saineolas agus sár-eolas acu.