An Roinn Airgeadais / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Matthew Jones

Nuair a bhí mé i mo fhochéime i UCD bhí mé dírithe ar bheith i mo mhúinteoir. Nuair a bhain mé mo chéim amach, chaith mé dhá bhliain ag teagasc sa tSeapáin ach thuig mé nár oir an teagasc dom. Nuair a d’fhill mé ar Éirinn, chuaigh mé ag obair sa Roinn Dlí agus Cirt mar Oifigeach Cléireachais i mí Bhealtaine 2015. Tar éis bliana tugadh ardú céime dom mar Oifigeach Feidhmiúcháin agus 10 mí ina dhiaidh sin tugadh ardú céime dom mar Oifigeach Riaracháin agus aistríodh mé chuig an Roinn Airgeadais.

Cad a dhéanaimid

Mar Oifigeach Riaracháin tá mé freagrach as Cánacha Caipitiúla ar nós Dleacht Stampála agus Cáin Maoine Áitiúil. Bainim an-luach saothair as an obair seo agus thug sé deis dom a bheith páirteach i roinnt athbhreithnithe criticiúla faoi bheartas agus chuir mé leis an tslí a bhfásfaidh agus a fhorbróidh geilleagar na hÉireann sna blianta amach romhainn. Níl aon chinnteacht ann faoi cad a bheidh os ár gcomhair gach lá rud a chinntíonn go mbíonn m’fhoireann i gcónaí ullamh, de shíor ag coinneáil súil ar fhadhbanna a d’fhéadfadh tarlú agus i gcónaí réidh do dhúshláin spreagúla.

Foghlaim agus Forbairt

Cinneadh fíor-mhaith a bhí ann dul isteach sa Státseirbhís. Nuair a thosaigh mé, bhí cáil ar an áit as a bheith neamhéifeachtúil, cáil nach raibh cothrom agus bhí mé beagán buartha faoi cad a bhí romham. D’athraigh sin nuair a chonaic mé obair chrua agus díograis mo chomhghleacaithe sa Roinn Dlí agus Cirt agus sa Roinn Airgeadais. Chonaic mé gur áit an Státseirbhís anois inar féidir le daoine cumasacha cur go fiúntach leis an stát agus conair ghairme dhinimiciúil a bheith acu. Is léir domsa go n-oibríonn daoine i gcomhar le chéile agus tá muid ar fad tiomanta go mbeadh an tír níos fearr do gach duine.

Sna trí bliana go leith atá caite agam sa Státseirbhís bhí sár-dheiseanna agam mo scileanna a fhorbairt. Bhain mé Iarchéim amach i mBainistíocht Phoiblí chomh maith le Dioplóma i gCaidreamh Poiblí agus i láthair na huaire tá mé ag déanamh Dioplóma Gairmiúil i mBeartas agus Cleachtas Cánach. Sa Státseirbhís is féidir le daoine cumasacha a léiríonn inniúlacht agus tiomantas dul chun cinn a dhéanamh go gasta agus beidh mé ábalta leanúint ar aghaidh le m’fhorbairt acadúil trí chúrsaí sa bhreis nó cur níos mó leis an stát i ról níos sinsearaí sna míonna nó na blianta atá le teacht.