Eacnamaí trí Sheirbhís Eacnamaíoch agus Measúnaithe Rialtas na hÉireann (IGEES) / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Clíona McDonnell

Chuaigh mé isteach sa Roinn Airgeadais mar Eacnamaí trí Sheirbhís Eacnamaíoch agus Measúnaithe Rialtas na hÉireann (IGEES) i 2017. Roimhe seo, d’oibrigh mar Anailísí Baincéireachta Infheistíochta le RBC Capital Markets i Londain, ag tabhairt comhairle do chliaint in earnáil na n-institiúidí airgeadais i dtaca le cumaisc agus éadálacha.

Thosaigh mé ag obair le RBC tar éis dom mo chéim le hEacnamaíocht agus Gearmáinis a chríochnú i gColáiste na Tríonóide Baile Átha Cliath. Shocraigh mé go bhfágfainn tionscal an airgeadais do ghairm san earnáil phoiblí, chuaigh mé ag taisteal ar feadh bliana sular chríochnaigh mé Céim Mháistir le hEacnamaíocht san Barcelona Graduate School of Economics. Nuair a thosaigh mé san IGEES, cuireadh mé ag obair i Rannóg na hEacnamaíochta sa Roinn Airgeadais.

Cad a dhéanaimid

Mar chuid de mo ról tá mé freagrach as taighde mhaicreanamaíoch a bhaineann le fiachas san earnáil phríobháideach, monatóireacht a dhéanamh ar bheartas agus ar tionchar eacnamaíochta atá ag Brexit. Rinne mé ionadaíocht ar son na hÉireann ag an Lisbon Methodology (LIME) Working Group den Choiste um Beartas Eacnamaíoch san AE sa Bhruiséil. Tá mo chuid oibre suimiúil agus éagsúil lena n-áirítear páipéar taighde faoi Brexit a fhoilsiú, é a chur i láthair ag cruinnithe agus ag comhdhálacha beartais agus taisteal chuig an Bhruiséil do chruinnithe den AE.